Till innehåll på sidan

Stranderosion i Stockholms skärgård

Motion 2010/11:C251 av Karin Enström (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomlysning av stranderosionen i Stockholms skärgård.

Motivering

Stranderosion är ett stort problem på flera platser i Sverige, så även i Stockholms skärgård. Svallvågor från båtar gör att stränderna eroderar och hotar såväl djur- och växtliv som materiella värden. Detta medför också att bryggor och kajer förstörs och att livsmiljön för strandlevande växter och djur försvinner eller ändras. Den normalt förekommande mångfalden av djur och växter riskerar att försvinna och ersättas med sterila livsmiljöer av sten och grus.

Stockholms skärgård är en unik miljö som är en stor tillgång för länet. Den natursköna skärgården lockar turister från världens alla hörn, och för stockholmarna utgör den en oas som ligger i storstadens närhet. Därför måste vi värna denna skärgårdsmiljö. Jag har tidigare motionerat om stranderosionsfrågan för att uppmärksamma de problem som finns och som riskerar att bli värre i takt med att båttrafiken i Stockholms skärgård ökar.

Enskilda aktörer som till exempel Waxholmsbolaget, som trafikerar Stockholms skärgård med ett stort antal båtar, har de senaste åren gjort lovande försök med så kallade interceptorer som minskar båtarnas svallvågor. Detta är mycket lovvärt och något som man från regional sida bör stödja. Länsstyrelsen i Stockholms län har skrivit in i sina regionala miljömål att båttrafikens påverkan på stranderosionen 2010 inte ska utgöra ett reellt problem.

Det är nu dags att göra en större genomlysning av problemet med stranderosion i Stockholms skärgård för att kunna lägga fram en strategi för att minska stranderosionen i framtiden. Skadorna av stranderosionen bör inventeras och de preventiva åtgärder som genomförts på olika håll bör utvärderas. Detta är mycket viktigt för att vi ska ha ett långsiktigt hållbart miljöarbete för skärgårdsmiljön i Stockholm. Regeringen bör arbeta för att Naturvårdsverket ska ta ett helhetsgrepp om stranderosionen i Stockholms skärgård.

Stockholm den 22 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomlysning av stranderosionen i Stockholms skärgård.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.