Straffskärpning för dopningsbrott

Motion 2016/17:850 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-03
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja straffskalan både för dopningsbrott av normalgraden och för grovt dopningsbrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dopningsmissbruk leder ofta till ökad aggressivitet och fientlighet och kan leda till ökad våldsbenägenhet. Ett antal mycket grova våldsbrott har begåtts av personer som varit påverkade av dopningsmedel. Det finns goda skäl att se allvarligt på sådant missbruk, och en straffskärpning för dopningsbrott bör införas. Vi anser att straffskalan för dopningsbrott av normalgraden och grovt dopningsbrott bör fastställas så att den sammanfaller eller närmar sig straffskalan för motsvarande narkotikabrott. För dopningsbrott av normalgraden anser vi att fängelse i högst tre år ska komma ifråga. Straffmaximum är i dag fängelse i högst två år. Detta kan jämföras med straffskalan för narkotikabrott av normalgraden, som är fängelse i högst tre år. Vid grovt dopningsbrott anser vi att straffskalan bör justeras till fängelse i lägst ett och högst åtta år. Det kan jämföras med den skalan som gäller i dag, nämligen fängelse i lägst sex månader och högst sex år. I detta sammanhang kan även nämnas att straffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst tio år.

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

Carina Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja straffskalan både för dopningsbrott av normalgraden och för grovt dopningsbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.