Straffrättsreform för hårdare straff

Motion 2018/19:417 av Christian Carlsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-16
Granskad
2018-11-19
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja miniminivån i straffskalan för vålds- och sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa ungdomsrabatten i 29 kap. 7 § BrB och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de förmild­rande omständigheterna vid straffmätning i 29 kap. 5 § BrB och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa dagens mängdrabatt för brottslingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett tryggt samhälle byggs bäst underifrån av starka familjer med tid för barnen och goda värderingar, men vi behöver också fler poliser för att bekämpa brott och vi behöver se till att fler brottslingar döms till rättvisa straff som ger brottsoffret upprättelse.

Utgångspunkten för den västerländska rättstraditionen bygger på klassiska idéer om alla människors lika värde och naturliga rättigheter som var och en har en skyldighet att respektera. Den bygger även på idén om människan som förnuftig, med fri vilja, förmåga att välja och som ansvarig för sina handlingar. Rättvisa är att värna den moraliska jämlikheten i människors relation som följer av detta. Den som istället väljer att begå brott skapar en moralisk obalans, en skuld till brottsoffer och samhälle som måste betalas tillbaka i form av ett rättvist straff.

Sverige är ett land med låga straff och en hög andel återfallsförbrytare. Därför finns det skäl att anta att en straffrättsreform för hårdare straff skulle kunna både minska brottsligheten och öka tryggheten. Framförallt har Sveriges riksdag en viktig uppgift att se till den som skjuter, våldtar och slår också kan dömas till rättvisa straff som ger brottsoffret upprättelse.

För att åstadkomma hårdare och mer rättvisa straff krävs en straffrättsreform för höjda miniminivåer i straffskalan för vålds- och sexualbrott, men det krävs också att en rad förmildrande omständigheter och straffrabatter avskaffas.

Ungdomsrabatten som innebär att en 18-årig gärningsman automatiskt döms till halva straffet måste avskaffas, och det måste också dagens mängdrabatt för seriebrottslingar. Varje enskilt brott en gärningsman begår ska också resultera i ett högre straffvärde och därmed en strängare påföljd.

Det finns människor i vårt land som utsatts för brott men som aldrig får se rättvisa skipas, trots att gärningsmannen har dömts till ansvar i en svensk domstol. Det brott som just de personerna har utsatts för har nämligen inte resulterat i någon strängare påföljd. Så här kan vi inte fortsätta att ha det.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreslås Sveriges riksdag ställa sig bakom att tillsätta en utredning om en straffrättsreform för hårdare straff i enlighet med vad som anförts i motionen. Det är dags för en rättspolitik med trygghet och rättvisa i fokus.

 

 

Christian Carlsson (KD)

 

 

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja miniminivån i straffskalan för vålds- och sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa ungdomsrabatten i 29 kap. 7 § BrB och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de förmildrande omständigheterna vid straffmätning i 29 kap. 5 § BrB och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa dagens mängdrabatt för brottslingar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.