Straff för sexualbrott

Motion 2017/18:2986 av Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge polisen ett tydligt uppdrag att höja uppklarningsgraden för sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur straffen för sexualbrott kan höjas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande med flera. Brotten är allvarliga ingrepp i den personliga integriteten som sätter djupa permanenta spår i brottsoffret. Att utsätta någon för sexuella övergrepp ska alltid få allvarliga konsekvenser.

Det senaste året har det rapporterats om flertalet anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden på festivaler och publika sammanhang runt om i Sverige. Det har också larmats om våldtäkter på kryssningsfartyg, ofredanden i badhus och andra platser där kvinnor ska kunna känna sig trygga. Sexuellt ofredande och sexuella övergrepp är egentligen inget nytt utan något som har skett under en lång tid. Men det är först nu som det fått så stor medial uppmärksamhet.

2016 anmäldes 20 300 sexualbrott i Sverige, en ökning med 2 200 anmälningar från året innan. Endast 1 189 lagföringsbeslut fattades av dessa under 2016. Gång på gång går förövarna fria med motiveringen att bevisningen är bristfällig, att identitet inte kan fastställas, eller att det inte går att bevisa uppsåt.

I Sverige tillmäts en person som är arton år och som har begått en grov våldtäkt endast hälften av straffvärdet i jämförelse med någon som är tjugoett och har begått en identisk handling under identiska omständigheter. Det här är fullständigt oacceptabelt. Mer fokus borde ligga på den kriminella handling som utförts och de livslånga men offret drabbats av i stället för gärningsmannens ålder. Straffvärdet för sexualbrott borde höjas oavsett ålder. Det finns också ett starkt syfte att uppnå en allmänpreventiv effekt och tydligt signalera vad som är rätt och fel.

För att sätta stopp för sexuella övergrepp och öka tryggheten i Sverige, måste vi på lång sikt arbeta förebyggande mot attityder och beteenden som normaliserar olika former av sexuella ofredanden. Detta bör ske redan i skolåldern. Men det handlar också om att signalera att all form av sexuellt ofredande och sexuella övergrepp leder till allvarliga rättsliga konsekvenser. Därav måste uppklaringsgraden av dessa typer av allvarliga brott öka. Polisens arbete mot sexualbrott måste bli mer effektivt så att fler gärningsmän kan dömas.

 

 

Sofia Fölster (M)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge polisen ett tydligt uppdrag att höja uppklarningsgraden för sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur straffen för sexualbrott kan höjas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU29
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.