Stoppa utförsel av stöldgods

Motion 2021/22:690 av Mats Nordberg (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-28
Granskad
2021-09-28
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör sätta upp konkreta mål för hur många fordon tullen ska genomsöka efter stöldgods vid färjeavgångar från Sverige och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom samarbete med de länder till vilka färjorna går organisera genomsökning av fordon medan färjorna befinner sig till sjöss och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom samarbete med de länder till vilka färjorna går klargöra hur och i vilket land misstänkta brottslingar med misstänkt stöldgods i lasten ska hållas i förvar, åtalas och om skyldiga dömas och straffas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja straffvärdet för brott som begås av inresta brottslingar så att fler legala verktyg inklusive avlyssning kan användas och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beslagta och förverka fordon som används till utförsel av stöldgods, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I många år har media uppmärksammat att mycket stora mängder stöldgods från Sverige förs ut via färjor mot Östeuropa. Trots detta har inget hänt i dessa frågor. Tull och polis hävdar att de inte har resurser för att söka igenom utgående fordon, och uppenbarligen har regeringen heller inte ännu tillskjutit sådana eller ställt konkreta krav på berörda myndigheter att prioritera detta.

Detta är mycket allvarligt inte minst för landsbygdens företagare, som ofta upprepade gånger fått utrustning stulen utan att ordentliga åtgärder vidtas för att stoppa detta. Detta skapar en otrygghet som inte bör vara accepterad i ett rikt land som Sverige.

Regeringen måste därför nu sätta upp konkreta och ambitiösa mål för hur många fordon tullen ska genomsöka efter stöldgods på färjor som lämnar Sverige, inte minst mot Tallinn, Riga, Klaipeda och de stora polska hamnarna. Genom täta stickprov bör brott av denna typ kunna minskas. Förutom stickprovsmässig genomsökning innan färjorna lämnar landet, bör Sverige söka att genom samarbete med de länder till vilka färjorna går organisera genomsökning av fordon medan färjorna befinner sig till sjöss, så att tidsbristen vid lastning och avgång inte blir begränsande. I dessa frågor behövs samverkan med i första hand Estland, Lettland, Litauen och Polen. Det måste även överenskommas hur och i vilket land brottslingarna skall interneras, åtalas och efter eventuell dom straffas.

Vidare måste straffvärdet höjas markant så att alla legala verktyg inklusive avlyssning kan användas.

Slutligen bör det utredas om fordon som används till utförsel av stöldgods kan beslagtas omgående när misstänkt stöldgods återfinns i fordonen och därefter anses förverkade efter att dom avkunnats samt vid behov lagändringar göras för att möjliggöra detta.

 

 

Mats Nordberg (SD)

 

 

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beslagta och förverka fordon som används till utförsel av stöldgods, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom samarbete med de länder till vilka färjorna går klargöra hur och i vilket land misstänkta brottslingar med misstänkt stöldgods i lasten ska hållas i förvar, åtalas och om skyldiga dömas och straffas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja straffvärdet för brott som begås av inresta brottslingar så att fler legala verktyg inklusive avlyssning kan användas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom samarbete med de länder till vilka färjorna går organisera genomsökning av fordon medan färjorna befinner sig till sjöss och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör sätta upp konkreta mål för hur många fordon tullen ska genomsöka efter stöldgods vid färjeavgångar från Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.