Till innehåll på sidan

Stopp för fossila krediter och investeringsstöd

Motion 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit ska upphöra med att ge finansiellt stöd till fossila investeringar och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit ska offentliggöra alla projekt som beviljas stöd och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit ska ha främjandet av hållbar export som huvuduppdrag och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom internationella organisationer ska verka för att de globala finansiella flödena styrs om i enlighet med Parisavtalet och Agenda 2030 och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska använda sitt ägarinflytande i internationella investeringsbanker för att sätta stopp för fossila investeringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

FN:s generalsekreterare António Guterres sa på det internationella klimatmötet i New York nyligen:

There is a cost to everything but the biggest cost is doing nothing — funding a dying fossil fuel industry, keeping alive the coal industry — we are in a huge climate hole and we must stop digging.

AB Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt aktiebolag som stöttar svensk exportnäring genom att tillhandahålla förmånliga lån till svenska företag som vill exportera och till utländska köpare som vill köpa svenska produkter och tjänster. Exportkreditnämnden (EKN) är en statlig myndighet som främjar svensk export genom att lämna garantier vid exportaffärer. Exportkrediter är ett komplement till den övriga kapitalmarknaden, vilket innebär att de ofta är avgörande för att möjliggöra projekt som annars hade varit för riskfyllda.

Som uppdragsgivare till de svenska exportkreditinstituten har regeringen ett ansvar att se till att institutens verksamhet bedrivs i enlighet med de globala klimatmålen. SEK:s bruttoutlåning till fossila investeringar uppgick 2018 till 2,5 miljarder kronor. EKN ställde mellan 2014 och 2018 ut garantier till ett värde av 5,8 miljarder kronor till verksamheter inom fossilkraft. Dessa investeringar har en stor klimatpåverkan, försvårar omställningen till ett hållbart energisystem och motverkar uppfyllandet av Parisavtalet. Vi vill därför se ett stopp för exportkrediter till fossila investeringar. Vi vill även se mer transparens gällande vilka projekt som beviljas stöd av SEK och EKN för att möjliggöra en effektiv granskning av deras verksamhet.

Genom att istället inrikta de svenska exportkreditinstitutens verksamhet mot att främ­ja hållbar export kan SEK och EKN gynna svenska företag med hållbara affärsmodeller och främja den globala klimatomställning som krävs för att uppfylla Parisavtalet. Inom internationella organisationer där Sverige har inflytande, såsom OECD och EU, bör Sverige driva på för ett stopp för fossila exportkrediter och gå i täten för att styra om de finansiella flödena i enlighet med Parisavtalet och Agenda 2030.

Sverige har även ett ägarinflytande i ett antal internationella investeringsbanker, exempelvis Nordiska investeringsbanken och Europeiska investeringsbanken. Inom dessa organisationer finns ett etablerat hållbarhetsarbete, men i ljuset av Parisavtalet bör Sverige använda sitt ägarinflytande för att få dessa organisationer att helt upphöra med fossila investeringar.

 

 

Karolina Skog (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

 

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit ska upphöra med att ge finansiellt stöd till fossila investeringar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit ska ha främjandet av hållbar export som huvuduppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska använda sitt ägarinflytande i internationella investeringsbanker för att sätta stopp för fossila investeringar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit ska offentliggöra alla projekt som beviljas stöd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom internationella organisationer ska verka för att de globala finansiella flödena styrs om i enlighet med Parisavtalet och Agenda 2030 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.