Till innehåll på sidan

Stöd till dem som inte fyllt 20 år och som är utan jobb

Motion 2007/08:A314 av Lena Hallengren (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-03
Numrering
2007-10-05
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
s27074

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till dem som inte fyllt 20 år och som är utan jobb.

Motivering

Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn till dess att de fyllt 18 år eller avslutat gymnasiestudierna. Olika former av ersättning för arbetslöshet utgår från det att man fyllt 20 år om man uppfyller övriga kvalificeringskrav.

Detta innebär att det finns ett glapp mellan avslutade gymnasiestudier och 20-årsdagen. För den som inte fortsätter i studier eller påbörjar ett förvärvsarbete betyder det minst sagt kärva tider. Dessutom har nu ungdomsgarantin och KUP:en tagits bort.

För den som inte har föräldrar som kan betala samtliga omkostnader återstår i princip socialbidrag. Under gymnasiestudietiden fanns ju studiestödet som hjälpte upp den egna eller kanske t o m familjeekonomin.

För de allra flesta väntar arbete eller studier efter gymnasiestudierna. Men för den grupp som återstår borde det finnas någon form av ekonomiskt stöd – gärna med en motprestation som möjliggör en fot in i kommunal/privat verksamhet som tidigare ungdomsgaranti/KUP.

Stockholm den 1 oktober 2007

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till dem som inte fyllt 20 år och som är utan jobb.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.