Stöd till abortsökande utländska kvinnor

Motion 2007/08:So348 av Carina Hägg m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-03
Numrering
2007-10-04
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till abortsökande utländska kvinnor.

Motivering

Om kvinnor världen över hade tillgång till legal och säker abort skulle oerhört många kvinnor inte drabbas av skador och tusentals liv skulle kunna räddas. Internationellt, och även inom EU, förnekas kvinnor tillgång till fri abort.

Beslutet att också utländska kvinnor får rätt till abort i Sverige är ett viktigt politiskt ställningstagande. Ett ställningstagande som var efterlängtat och som i sin tur väcker frågan om hur finansieringen av dessa aborter ska lösas. Man kan inte se frågan om rätt till abort på samma sätt som man ser övrig hälso- och sjukvård som utförs mellan Sverige och andra länder, där landstingens kostnader för vården ersätts antingen av kvinnans sjukvårdsförsäkring i hemlandet eller av kvinnan själv. Abortfrågan är inte en fråga som kan lösas genom att hemlandet står för kostnaderna, utan det är ju när ett land är motståndare till abort som kvinnan ser sig nödsakad att vända sig till exempelvis Sverige för att få den utförd.

Reformen bör utvärderas, och vi måste nu ta nästa steg för att undersöka om det är ekonomiska villkor som spelar roll när det gäller utländska kvinnors önskemål om att göra abort i Sverige.

Det är angeläget att vårt stöd till abortsökande kvinnor blir ett aktivt ställningstagande för kvinnors rättigheter.

Stockholm den 27 september 2007

Carina Hägg (s)

Anne Ludvigsson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Carina Ohlsson (s)

Hillevi Larsson (s)

Marie Nordén (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till abortsökande utländska kvinnor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.