Statligt stöd till solel

Motion 2012/13:N231 av Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av statligt stöd till solel.

Motivering

Ett framgångsrikt klimatarbete kräver att alla nivåer i det svenska samhället involveras. Många kommuner, företag och andra aktörer vill bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Vi vill bland annat göra en nystart för Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som ger ekonomiska möjligheter att satsa på klimatvänlig teknik.

Till dess att mer långsiktiga program finns på plats bör de investeringsstöd som finns idag kvarstå så att det inte blir ett glapp som gör att Sverige tappar kompetens och fart i utvecklingsarbetet. Att förlänga och om möjligt utöka anslagen till solvärme och solel är därför nödvändigt.

Ett intressant exempel på initiativtagande för lokalproducerad solel är den ekonomiska föreningen ”Solel i Sala och Heby” som bildades för 3,5 år sedan. Föreningens syfte är att äga och driva solcellsanläggningar för lokal produktion av elektricitet, en el som sedan säljs till marknaden. I dag har föreningen ett avtal med Sala-Heby Energi. Bolaget köper all el som föreningen producerar, sköter tillsynen av anläggningarna liksom den ekonomiska hanteringen.

Den första anläggningen i Sala invigdes för tre år sedan och därefter beviljades föreningen ett statligt bidrag på 1,35 mkr. Med hjälp av dessa pengar kunde föreningen bygga ytterligare en anläggning som nu finns i Heby. En tredje solcellsanläggning kan bli verklighet om det statliga bidraget förlängs.

De båda anläggningarna producerar tillsammans ca 130 000 kWh, vilket motsvarar hushållsel till ca 70 lägenheter.

Det är viktigt att åtgärder för den förnybara energiproduktionen måste utformas så att de når största möjliga effekt på kort och lång sikt. Därför behöver stödformerna till solenergi och annan förnybar energiteknik utvecklas.

Stockholm den 2 oktober 2012

Pia Nilsson (S)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av statligt stöd till solel.
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.