Statliga myndighetsjobb i hela Sverige

Motion 2018/19:485 av Robert Hannah m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-19
Granskad
2018-11-19
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att nya myndigheter placeras i en annan storstadsregion än Stockholm i framtiden och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvaltningsmyndigheters placering enligt förvaltningsinstruktioner innebär en begränsning av var ledande tjänster i en myndighet kan placeras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När det kommer till hur statens myndigheter är placerade i landet finns ett opropor­tionerligt stort antal av dem i Stockholmsregionen. En rapport från Västsvenska Handelskammaren visar att ca 150 av runt 235 förvaltningsmyndigheter ligger i Stockholm. Göteborgsregionen är kraftigt underrepresenterad med endast en handfull myndigheter som har huvudkontoret där, fyra för att vara exakt. Samma sak gäller Skåneregionen.

I en större stad som Göteborg finns allt som myndigheter behöver för sitt arbete. En stor arbetsmarknad för att hitta rätt kompetens hos medarbetare, både specialister och stabsfunktioner, goda förbindelser för möten samt möjligheter till nätverk med näringsliv, akademi och andra intressenter, för att nämna ett par exempel. Göteborg kan ge myndigheter tillgång till andra kompetenser och erfarenheter än de som blir tillgängliga vid en slentrianplacering i Stockholm eller som skulle bli tillgängliga vid en placering på en mindre ort. Trots detta valde bland annat Statens museer för världs­kultur, som är placerad i Göteborg, att flytta över 7 av 8 chefstjänster till Stockholm. Tvärtemot vad myndighetsinstruktioner säger – i praktiken flyttar myndighetens placering till Stockholm. Denna trend måste stoppas – hela Sverige måste kunna leva.


Storstadsregioner har bäst möjligheter att erbjuda statliga myndigheter en mång­fasetterad arbetsmarknad med många kvalificerade kandidater. Men regeringen verkar inte vara medveten om att det finns fler storstadsregioner än Stockholm. Göteborgs­regionen och Malmöregionen kan, behöver och bör ha fler förvaltningsmyndigheter.

 

 

Robert Hannah (L)

 

Helena Gellerman (L)

Maria Nilsson (L)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att nya myndigheter placeras i en annan storstadsregion än Stockholm i framtiden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvaltningsmyndigheters placering enligt förvaltningsinstruktioner innebär en begränsning av var ledande tjänster i en myndighet kan placeras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.