Till innehåll på sidan

Stärkt landsbygd genom ökad försäljning av Sveaskogs skogar

Motion 2022/23:2003 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka försäljningen av skogsmark från Sveaskog och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveaskog äger ca tre miljoner hektar, nästan 14 %, av landets skogsmark. Om hela landet ska leva måste det finnas förutsättningar för att människor och företag på landsbygden kan bedriva företag och skapa jobb. Att Sveaskog äger nästan 14 % av landets skogs­mark och inte säljer av mark till grannfastigheter och skogsägare i området hämmar utvecklingen. Det gör att många skogsägare inte kan expandera, vilket kan vara nöd­vändigt för att skapa rationella brukningsenheter och ett effektivt skogsbruk med till­räckligt stora skogar för att kunna leva på skogen. 

Det hämmar utvecklingen och skapar inga mervärden för Sverige. Skogen skulle skötas minst lika bra i privatägo där lokala skogsägare kan utveckla sina skogar och skapa lönsamhet och tillväxt. Att Sveaskog ska äga marker som istället lokalbefolk­ningen kunde bruka och sköta hämmar utvecklingen på landsbygden. Därför behöver regeringen se över möjligheterna att öka försäljningen av skogsmark från Sveaskog.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka försäljningen av skogsmark från Sveaskog och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.