Solceller

Motion 2012/13:N345 av Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avveckla investeringsstödet till solceller.

Motivering

Idag ges investeringsstöd för installation av solceller, vilket enligt regeringens budgetproposition skall fortgå under kommande fyra år. Investeringsstödet uppgår till 45 procent, vilket tillsammans med elcertifikaten ger en mycket hög subventionsgrad.

Ett väsentligt problem gällande solceller är den oregelbundna produktionen i och med att solceller av naturliga skäl är beroende av solljus. Detta medför att solceller producerar mycket lite el på vinterns mörka och kalla månader. Hårdraget kan man säga att flödena av elkraft över nationsgränsen styrs av temperaturen och att vi exporterar överkapacitet på sommarhalvåret och importerar el på vintern. På sommaren begränsas dessutom produktionen genom att man planerar in underhåll, sparar vatten i magasinen och helt stänger av vissa anläggningar. När efterfrågan är låg, då sjunker priset och produktionen minskar.

Solceller producerar som sagt som bäst mitt på sommaren och i princip ingenting årets mörkaste och kallaste dagar. Studier av en solcellsanläggning i Lund visar att produktionen i december–januari bara var en bråkdel av sommarens produktion, mindre än 10 procent. Detta samtidigt som behovet av energi är som störst dessa månader. Vad detta innebär är att solceller i Sverige är en fullständig felsatsning för att täcka svenska energibehov. Det vi gör är då att vi ger procentuellt mycket stora subventioner till något som producerar el nästan uteslutande då andra anläggningar stänger ner för att energin inte behövs. Regeringen bör med anledning av det ovan anförda ompröva sina ambitioner med solceller och avveckla investeringsstödet för ändamålet.

Stockholm den 4 oktober 2012

Josef Fransson (SD)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avveckla investeringsstödet till solceller.
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.