Snus

Motion 2016/17:2654 av Anders Forsberg (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utreda en ändamålsenlig reglering av snus utifrån evidens vad gäller hälsopåverkan och skademinimering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenskt snus är en tradition sedan 200 år. Omkring en miljon vuxna svenskar tillhör gruppen som använder snus. Eftersom en av ingredienserna är tobak, betraktas snus i många kretsar som kontroversiellt. Exempelvis är det många som vill likställa snus med de bevisat skadliga cigaretterna. Det är att göra folkhälsan en otjänst.

Den av folkhälsoministern beställda Tobaksutredningen överlämnades tidigare under 2016 och remisstiden gick ut 1 juli 2016. I remissvaret från Folkhälsomyndigheten framgår tydlig kritik av den politiska hanteringen hittills från regeringshåll.

Eftersom Folkhälsomyndigheten är nationellt kunskapscenter i dessa frågor, finns det all anledning att ta myndighetens farhågor på största allvar.

På sidan 14 i remissvaret, under punkten 11.6.3 kan man läsa: ”Myndigheten föreslår därför att en snusutredning med brett uppdrag tillsätts snarast eftersom frågan om en ändamålsenlig reglering av snuset är angelägen, särskilt i ljuset av de stora skillnader som råder mellan regleringen av olika tobaksprodukter.”

Politiken bör bygga på etablerad kunskap, evidens och vetenskap, inte på godtyckliga politiska tendenser. Av det skälet bör regeringen avstå från att göra Tobaksutredningens förslag som rör snus till sin egen politik och i stället följa sin egen myndighets råd i detta avseende.

 

 

Anders Forsberg (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utreda en ändamålsenlig reglering av snus utifrån evidens vad gäller hälsopåverkan och skademinimering och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.