Smygreklam för tobak till barn via godis

Motion 2017/18:2659 av Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tobaksreklam riktad till barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen arbetar brett för att nå målet om en jämlik hälsa. I det ingår att Sverige ska vara rökfritt 2025. Med det i åtanke är det mycket underligt att sjuåringar kan köpa godis som efterliknar cigaretter. Ett paket tuggummin utformade som cigaretter i ett cigarettpaket kan idag köpas i en vanlig svensk affär. Tuggummit är dessutom tillverkat så att det kommer en rökpuff när man blåser i det. När vi har valt att förbjuda marknadsföring av cigaretter har det varit med anledning av att rökning i sig inte bör uppmuntras, eftersom vi vet vilka förödande konsekvenser ett tobaksberoende för med sig. För att uppnå ett rökfritt Sverige 2025 måste vi förhindra fler från att börja röka. Med cigarettliknande tuggummin riktade till barn riskerar den målsättningen att bromsas, och barn riskerar att få en romantiserad bild av rökning.

I ett land som varken tillåter tobaksreklam eller marknadsföring riktad till barn är det svårt att se varför det skulle vara tillåtet med den här typen av indirekt cigarett­marknadsföring, där målet uppenbarligen är en tidig och långsiktig påverkan så att barn så småningom börjar röka. I Sverige dör 1 000 människor i månaden och 8 000 insjuknar på grund av cigarrettrökning.

EU:s tobaksproduktdirektiv ger lagändringar som går i rätt riktning. Lagen innehåller flera viktiga förändringar som kan bidra till att minska rökningen. De nya bestämmelserna syftar till att göra tobaksprodukter mindre attraktiva, och barn och ungdomar är den viktigaste målgruppen. Steget vore inte så långt till att även förbjuda tobaksliknande godisprodukter. 

Reklam påverkar barn och ungdomar. Reklam i tv, tidningar och på affischer påverkar barns och ungdomars uppfattning. Restriktioner här bidrar till att inte romantisera rökningen och dess effekter.

Ett förbud när det gäller godisprodukter som uppmuntrar rökning vore en välkommen förändring i den svenska lagstiftningen.

 

 

Hans Hoff (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tobaksreklam riktad till barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.