Slopande av hårdare amorteringskrav

Motion 2019/20:3380 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-07
Granskad
2019-10-07
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det skärpta amorteringskravet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna vill se en långsiktigt hållbar bostadspolitik och en välbalanserad kreditgivning. En målsättning för oss är att alla som vill ska kunna äga sitt hem. För att underlätta detta vill vi se en tydlig och förutsägbar bostadspolitik som ger stabilitet på makronivå. En grundförutsättning för att bostadsköpare ska känna sig trygga är att olika makroåtgärder inte implementeras utan en grundlig utvärdering.

Den 1 mars 2018 införde regeringen det förstärka amorteringskravet, vilket innebär att bolånetagare som tar nya lån som överstiger 4,5 gånger deras bruttoårsinkomst måste amortera minst 1 procent per år – utöver det tidigare amorteringskravet. Resultatet är att många måste amortera 3 procent årligen på lånet.

Sverigedemokraterna vill avskaffa det förstärkta amorteringskravet, då effekterna och måluppfyllelsen i fråga om det första amorteringskravet inte har utvärderats grundligt. Det andra amorteringskravet drabbar framför allt dem som står utanför bostadsmarknad­en och ska köpa sitt första boende. En stor grupp är de mellan 25 och 30 år (genomsnitts­individen under 25 år har redan sedan tidigare en nästintill obefintlig möjlighet att få ett bostadslån) och försvårar för dessa att ta sig in på bostadsmarknaden. Många gånger kan det vara unga vuxna som har funnit ett arbete i någon av våra storstadsregioner men som måste tacka nej på grund av att de inte klarar finansieringen av bostaden. Vi ser redan en stagnering av bostadsbyggandet, samtidigt som företag i storstadsregioner har allt svårare att rekrytera personal.

Syftet med det förstärkta amorteringskravet är att stävja den privata skuldsättningen och säkra den finansiella stabiliteten. Det krävs dock en fördjupad utvärdering kring det


första amorteringskravet för att påvisa att det har varit utformat på ett adekvat sätt som bidrar till en välfungerad bolånemarknad.

 

 

Oscar Sjöstedt (SD)

 

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det skärpta amorteringskravet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU22
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.