Skyddsrumsavgift

Motion 2016/17:3251 av Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-06
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en skyddsrumsavgift i syfte att säkerställa inspektioner av och kvalitet hos våra skyddsrum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag finns det cirka 65 000 skyddsrum i Sverige som svenska skattebetalare investerat 200 miljarder kronor i, räknat på dagens penningvärde. Det är fastighetsägaren som har ansvaret att förvalta och vårda dessa skyddsrum. Men fastighetsägarens skyldighet att kontrollera sitt skyddsrum uppfylls i mycken liten grad. Det råder allvarliga brister i underhåll, vilka försämrar eller omöjliggör skyddsrummets användning vid en eventuell kris. Det är ett slöseri av tidigare generationers stora investeringar i syfte att skydda Sveriges civilbefolkning.

MSB har uppdraget att genom kontroller se till så att beståndet av skyddsrum vårdas och underhålls så att skyddsförmågan bibehålls. Men i dag genomförs ungefär
900 kontroller av skyddsrum om året vilket innebär att det sker en kontroll av ett skyddsrum en gång var 65:e år. Det är inte acceptabelt.

Med tanke på den nya hotbilden som uppstått i vår omvärld är det angeläget att inte bara det militära försvaret rustas upp utan det bör också gälla civilförsvaret. Skyddsrummen utgör en viktig del av vårt civilförsvar.  Det finns därför skäl för regeringen att utreda frågan om införande av en skyddsrumsavgift, vilket skulle göra det möjligt för MSB att utan ökade kostnader för staten, öka antalet skyddsrumsinspektioner.  Om dessa enkla åtgärder vidtas så minskar vi det stora resursslöseri som bristande underhåll medför och våra skyddsrum kan användas vid en eventuell kris för att skydda civilbefolkningens liv.

 

 

Anders Hansson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en skyddsrumsavgift i syfte att säkerställa inspektioner av och kvalitet hos våra skyddsrum och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.