Till innehåll på sidan

Skydda naturvärden vid utbyggnad av infrastruktur och bostäder

Motion 2020/21:1445 av Lina Nordquist (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten genom berörda myndigheter särskilt bör ta initiativ för att skydda värdefulla naturområden i anslutning till större utbyggnad av infrastruktur och bostäder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utbyggnad av infrastruktur och bostäder är något positivt och ställer samtidigt krav. Fyr­spår längs Ostkustbanan förbi Uppsala och Knivsta är en nödvändighet för Mälardalen, Uppsala län och för stora delar av Sverige. Allt fler människor väljer att bo och leva i detta område och på sikt planeras nya bostäder för mer än femtiotusen människor i södra Uppsala, Nydal, Alsike och övriga Knivsta. Därmed väcks ett brådskande behov att säkra avgörande naturvärden och värdefulla marker i tid, innan de exploaterats och bebyggts.

Som exempel är Lunsen ett stadsnära större skogsområde som inte genomkorsas av bilvägar. För invånarna i både Knivsta och Uppsala är området också viktigt för rekrea­tion. Norra Lunsen är naturreservat, men endast en mindre del av Södra Lunsen omfattas av planer på skydd.

I anslutning till kommande utbyggnad av infrastruktur och bostäder i Uppland och övriga landet är det viktigt att berörda myndigheter såsom länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket undersöker, identifierar, samråder och på lämpligt sätt säkrar skyd­det av värdefulla och särskilt skyddsvärda naturområden med exempelvis sammansatta ekosystem och värdefull livsmiljö för rödlistade arter. Regeringen bör säkerställa detta.

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten genom berörda myndigheter särskilt bör ta initiativ för att skydda värdefulla naturområden i anslutning till större utbyggnad av infrastruktur och bostäder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.