Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp

Motion 2012/13:Sk3 av Mats Pertoft m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2012/13:14
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-11-01
Bordläggning
2012-11-05
Hänvisning
2012-11-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Sammanfattning

Miljöpartiet föreslår att riksdagen avsätter 30 miljoner kronor till ideella organisationers arbete med läxhjälp för att på så sätt ge fler barn tillgång till läxhjälp oavsett föräldrarnas inkomst samt att riksdagen avslår regeringens proposition 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till ideella organisationers arbete med läxhjälp.

 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen i proposition 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp.

Motivering

Miljöpartiet anser att det är rimligt att alla elever som är i behov av läxhjälp ska kunna få det. Det är positivt att regeringen uppmärksammar behovet av läxhjälp, men eftersom regeringens förslag inte lever upp till kravet att nå flertalet elever oberoende av familje­inkomst har vi en annan konstruktion för läxhjälpreformen än regeringens. Medan vårt sätt att konstruera reformen kan bidra till att de som behöver läxhjälp får det stöd de behöver oavsett hushållens ekonomiska situation, leder regeringens konstruktion till att de som verkligen behöver läxhjälp men vars föräldrar har ont om pengar inte får del av satsningen.

Vårt förslag är att avsätta 30 miljoner kronor årligen i stöd till ideella organisationers arbete med läxhjälp. Förslaget leder till ökade möjligheter för elever i behov av extra stöd genom att frivilligorganisationer ges resurser att öka sina insatser på området.

Förslaget om ökat stöd till ideella organisationers arbete med läxhjälp skulle enligt vårt förslag ersätta regeringens proposition 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp. I regeringens proposition föreslås att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden och den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Regeringens förslag om skattereduktion skulle ge möjlighet för en del elever att få ökat stöd i sin läxläsning. Kritiken mot förslaget har dock varit bred, och bl.a. Skolverket har belyst att det även finns tydliga problem och nackdelar med regeringens förslag då konstruktionen med RUT-avdrag kan leda till att inte alla elever får möjlighet att ta del av satsningen. Speciellt negativt är att risken är uppenbar för att det blir just de elever som är i störst behov av stöd som inte får tillgång till den.

För att erhålla RUT-avdrag krävs att man har en viss inkomst och betalar en viss skatt och således leder detta till att elever vars föräldrar inte har möjlighet att erhålla RUT-avdrag med stor sannolikhet kan komma att gå miste om satsningen.

För Miljöpartiet är det viktigt och grundläggande att elevers möjlighet till god utbildning i så liten grad som möjligt beror på föräldrarnas ekonomiska situation. Det är inte storleken på föräldrarnas plånböcker som ska avgöra elevens möjlighet till läxhjälp.

Om riksdagen skulle komma att anta proposition 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp framhåller Skolverket att det är viktigt att staten följer upp vilka som utnyttjar möjligheten till skattereduktion för läxhjälp och vilka konsekvenser det kan få för likvärdigheten. Miljöpartiet delar den uppfattningen.

Stockholm den 1 november 2012

Mats Pertoft (MP)

Lotta Hedström (MP)

Annika Lillemets (MP)

Jabar Amin (MP)

Esabelle Dingizian (MP)

Peter Rådberg (MP)

Magnus Ehrencrona (MP)

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till ideella organisationers arbete med läxhjälp.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen i proposition 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.