Skattehöjningen på bensin och diesel

Motion 2017/18:3640 av Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det att överindexera skattehöjningen på bensin och diesel är ett hårt slag mot företagande och Sveriges konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det att överindexera skattehöjningen på bensin och diesel är en straffskatt för boende på landsbygden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige är ett avlångt land och många hushåll är därför beroende av bil för att kunna förflytta sig. Regeringen har aviserat höjningar av drivmedelsskatterna på bensin och diesel, vilket kommer att kraftigt fördyra för företag och boende ute på landsbygd. Organisationen Skattebetalarna har via SCB genomfört en undersökning om hur de ökade drivmedelsskatterna väntas påverka ekonomin för privatpersoner (http://www.skattebetalarna.se/sites/default/files/hogre_skatt_pa_bensin_slar_hart_over_hela_landet.pdf), och resultatet är alarmerande tufft.

Enligt undersökningen, i vilken SCB har kunnat se körsträckor i respektive hushåll, visar det sig att nära en miljon hushåll kommer att få en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor de kommande tre åren. Detta blir ett hårt slag för boende på landsbygd och enligt rapporten drabbas framför allt boende utanför Stockholm, Gotland och Skåne.

Den indexuppräkning som kommer att börja gälla från och med 2017 är också ett slag mot demokratin. Den innebär nämligen en automatisk höjning av skatten på drivmedel utan att beslut behöver fattas av riksdagen. Det är inte rimligt. Enligt beräkningar i rapporten kommer det innebära att skatten höjs med 48 procent på tio år. En annan undersökning pekar på att Sverige kan komma att ha världens högsta dieselskatt år 2017 och den högsta bensinskatten vid 2019. Detta kommer självklart få stor negativ påverkan på svenska företags konkurrenskraft.

Med hänvisning till ovanstående anser undertecknad att regeringens förslag till höjning av drivmedelsskatter, samt indexuppräkning av desamma ska avvisas. Det är tydligt att regeringen inte förstår att det för många av oss boende på landsbygden inte finns några realistiska alternativ till bilen. Kollektivtrafik, även om den skulle finnas, skulle heller inte kunna vara ett miljömässigt bättre alternativ räknat per personkilometer. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det att överindexera skattehöjningen på bensin och diesel är ett hårt slag mot företagande och Sveriges konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det att överindexera skattehöjningen på bensin och diesel är en straffskatt för boende på landsbygden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.