Till innehåll på sidan

Skärpta straff vid sexköp av barn och andra särskilt utsatta

Motion 2017/18:2358 av Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att grovt sexköpsbrott med fängelse som minimistraff bör införas i straffskalan och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minimistraffet för köp av sexuell tjänst av barn bör ändras från böter till fängelse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

1998 antogs sexköpslagen av Sveriges riksdag, en lag som gjorde det lagligt att sälja, men inte att köpa, sex. År 2005 införlivades lagen som en del av brottsbalken och återfinns numera under dess sjätte kapitel om sexualbrott. År 2011 skärpte regeringen maxstraffet för köp av sexuell tjänst från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Syftet med skärpningen var att det skulle underlätta för domstolarna att döma ut straff som verkligen avspeglade allvarliga och grova sexköp.

Trots detta kunde Dagens Nyheter våren 2013 avslöja, efter en granskning av samtliga sexköpsdomar i Sverige, att ingen dömts till fängelse för sexköp. (Källa: Sexköp har aldrig gett fängelse, www.dn.se 2013-05-27.) I artikeln ges ett talande exempel på hur verkningslös lagen i verkligheten är: när polisen i Göteborg lyckades klara upp en stor traffickinghärva där rumänska kvinnor hölls under slavliknande förhållanden och såldes till hundratals män ledde det till att 141 män åtalades för köp av sexuell tjänst. Av dessa 141 åtalade män frikändes 16, resten fick dagsböter. (Källa: Sexköp har aldrig gett fängelse, www.dn.se 2013-05-27.)

Inte nog med det, år 2012 genomförde Dagens Nyheter en granskning som visade att så gott som ingen av dem som köper sex av barn döms till fängelse. Av 542 anmälda fall åren 2006–2010 ledde endast 26 till fällande domar och av dem endast fyra till fängelsestraff. Det är mindre än 1 procent. (Källa: Sexköp av barn leder sällan till fängelse, www.dn.se 2012-05-07.)

I SOU 2016:42, Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m., föreslås att köp av sexuell tjänst delas upp i två kategorier där brott av normalgraden medför böter eller fängelse i högst sex månader och om brottet bedöms som grovt, fängelse i högst ett år. Vidare föreslås att köp av sexuell handling av barn skall ge fängelse i högst två år vid brott av normalgraden och om brottet bedöms som grovt fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

För att lösa problemet med för låga straff och för att göra sexköpslagen mer effektiv bör såväl grovt köp av sexuell tjänst samt köp av sexuell handling av barn medföra ett minimistraff fängelse som minimistraff.

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att grovt sexköpsbrott med fängelse som minimistraff bör införas i straffskalan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minimistraffet för köp av sexuell tjänst av barn bör ändras från böter till fängelse och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU29
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.