Skärpta straff för våldtäkt

Motion 2017/18:3438 av Fredrik Schulte (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att skärpa straffen för våldtäkt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen har under senare år beslutat om en rad straffskärpningar för allvarliga våldsbrott. Bland annat har straffskalan för grov misshandel delats upp och särskilda bestämmelser om synnerligen grov misshandel har införts med ett straff från fyra till tio år. Syftet med detta har varit dels att höja straffen för allvarliga våldsbrott, dels att öka spännvidden mellan straffen för brott i allmänhet och att skärpa straffen vid återfall i brott. Vid sidan av detta har straffen för mord skärpts liksom minimistraffen för utpressning, grovt brott och vållande till annans död. Detta är välkomna förändringar! Sverige har under lång tid haft för milda påföljder på brott som innebär allvarliga kränkningar av andra människor. Få brott innebär värre kränkningar av den enskildes integritet än våldtäkt. Konsekvenserna för många brottsoffer är omfattande.

Depressioner och självmordstankar som i vissa fall också omsätts i praktiken tillhör vardagen för många kvinnor som drabbas. Många utvecklar också anknytningsproblem som går ut över kärlekslivet. Det är inte ovanligt att de psykiska menen från en våldtäkt blir livslånga. Trots detta är påföljden för sexualbrott kort. Det genomsnittliga straffet för våldtäkt är enligt Brottsförebyggande rådet 26 månader. För grov våldtäkt med ett maxstraff på 10 år är samma siffra 61 månader, vilket till exempel är avsevärt mindre än grov narkotikasmuggling. Visserligen omfattar de generella straffskärpningarna riksdagen beslutat om även våldtäkt, men det behövs även mer brottsspecifika åtgärder.

Det finns behov av att både höja straffen och öka straffspridningen för våldtäkt. Därför bör straffskalan för våldtäkt i likhet med för misshandel förändras genom att bestämmelser för synnerligen grov våldtäkt inrättas. Syftet bör vara att totalt sett åstadkomma en tuffare skärpning av straffen för våldtäkt. Också minimistraffet på två år bör förlängas till åtminstone tre år. Samtidigt bör domstolen även fortsättningsvis kunna utdöma lägre straff om omständigheter föreligger som gör brottet mindre grovt.

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att skärpa straffen för våldtäkt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU29
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.