Skärpta straff för sexköp i Sverige och utomlands

Motion 2017/18:599 av Anna Wallén (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-09-29
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till skärpta straff för sexköp samt att avskaffa kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige var det första land i världen som införde ett förbud mot köp av sexuella tjänster. Det var i januari 1999 som det blev kriminellt att köpa sex men inte att sälja. Vitsen med konstruktionen av lagen var fokus på efterfrågan. Lagen är viktig men det är tydligt att mer behöver göras. Självklart ska det aldrig gå att köpa en annan människa eller bedriva handel med kroppar.

Prostitution innebär exploatering av människor och är skadligt för den enskilda men även för samhället i stort. Vi vet att det framför allt är kvinnor och flickor som köps och säljs och att det är män som köper. Alla som utnyttjas är offer oavsett könstillhörighet. Nu är det dags att tydligare börja tala om efterfrågan och sätta ljuset på dem som köper.

Det kommer signaler om att prostitutionen ökar i Sverige och Västmanland. Enligt polisen så är det främst kvinnor från Rumänien, Ukraina och Ryssland som säljer sex i Västmanland. Detta handlar om gränsöverskridande brottslighet och kriminella nätverk.

Idag är straffet för sexköp böter eller max ett års fängelse men väldigt få personer lagförs för sexköp. Det är en brottslighet som måste prioriteras högre och kräver mer resurser. Sexköp borde alltid leda till ett frihetsberövande straff.

Människohandel, barnsexturism och prostitution visar på en omänsklig syn där individer betraktas som slavar som kan köpas och säljas på en marknad. Den som utnyttjas kan återanvändas om och om igen, vilket gör verksamheten oerhört inkomstbringande för de kriminella nätverk som står bakom sexindustrin.

Nu är det hög tid att ta ytterligare ett steg framåt. Vi ska inte exportera sexslaveriet utomlands. Även svenskar som köper sex utomlands ska kunna lagföras för detta i Sverige. Kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp måste bort.

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till skärpta straff för sexköp samt att avskaffa kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.