Skärpta regler för tobak

Motion 2016/17:2294 av Thomas Finnborg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över gällande tobakslag så att samma bestämmelser gäller som när man bryter mot alkohollagen, d.v.s. att man förlorar sin rättighet till försäljning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Att röka skadar hälsan. Vid ett halsbloss transporteras över 8000 skadliga ämnen ut i kroppen som påverkar flera organ negativt, i värsta fall kan cancer utvecklas. Det är därför viktigt med bestämmelser över tobaksförsäljningen.

Tobaksförsäljare får bara sälja tobak om man har anmält försäljningen till kommunen där man utövar försäljning. Anmälningsplikten är viktig för att kommunen ska kunna informera om bestämmelserna kring tobaksförsäljning.

Flera butiker Helsingborg har nyligen efter poliskontroller blivit avslöjade att de har sålt illegal tobak. Polisräden är en del i en ny satsning mot den organiserade brottsligheten.

Butiksägarna har därmed gjort sig skyldiga till brott mot tobakslagen, brott mot smuggellagen och brott mot punktskattelagen. Det är allvarliga brott.

 

Om man bryter mot tobakslagen bör samma restriktioner gälla som vid när man bryter mot alkohollagen, d.v.s. att man som försäljare förlorar sina rättigheter att sälja alkohol.

Dessvärre är den nuvarande tobakslagen otydlig och öppen för olika tolkningar.

Därmed uppmanar jag regeringen att se över gällande tobakslag så att samma bestämmelser gäller som när man bryter mot alkohollagen d.v.s. förlorar sin rättighet till försäljning.

 

Thomas Finnborg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över gällande tobakslag så att samma bestämmelser gäller som när man bryter mot alkohollagen, d.v.s. att man förlorar sin rättighet till försäljning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.