Skärpning av tobakslagen

Motion 2017/18:304 av Thomas Finnborg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-27
Granskad
2017-09-27
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa tobakslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2016 ändrades tobakslagen och reglerna skärptes på flera punkter för den som säljer tobak. Att sälja tobak är en tillståndspliktig verksamhet. En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter ska anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras innan försäljningen påbörjas, och att bryta mot anmälningsplikten är straffbart. En näringsidkare ska också utöva en särskild tillsyn (egenkontroll) över tobaksförsäljningen, och enligt tobakslagen ska till anmälan bifogas ett egenkontrollprogram och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn.

Det är kommunen och Polismyndigheten som utövar tillsyn så att försäljningen uppfyller alla regler och krav. Om försäljningen av tobaksvaror bryter mot reglerna för försäljning så kan kommunen och Polismyndigheten i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. De får även besluta om att en tobaksvara ska tas omhand.

Den senaste tiden har vi kunnat läsa om razzior där omfattande illegal tobaksförsäljning har uppdagats runt om i landet men också om försäljning till minderåriga. Det är viktigt att samhället markerar kraftfullt mot denna typ av verksamhet och därför genomför fler insatser för att komma åt den illegala försäljningen som i sin tur ofta göder den organiserade brottsligheten. Tobakslagen behöver därför ses över och skärpas ytterligare så att den som bryter mot lagen när det gäller illegala tobaksvaror eller säljer dessa produkter till minderåriga omgående blir av med tillståndet att saluföra tobaksvaror och inte som idag först ”varnas”.

 

Thomas Finnborg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa tobakslagen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.