Skademinimering i tobakspolitiken

Motion 2017/18:1665 av Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målet inom tobakspolitiken bör vara skademinimering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Även om cigarrettrökning är något som är och bör vara legalt, så är det något som förkortar livslängden och minskar hälsan hos alltför många i världen. Det är dessutom något som kan riskera att drabba omgivningen via passiv rökning, även om man inte ska överdriva dessa risker. Skadeverkningarna den enskilde kan drabbas av vid långvarigt cigarettbruk är väl belagda. Därför har också över tid många restriktioner vidtagits för att minska användandet hos befolkningen.

Det ter sig dock märkligt att målet för den svenska tobakspolitiken inte är att minska skadorna, vilket borde vara logiskt. Istället är målet att användandet av alla former av tobak ska minska. Detta trots att det svenska snuset inte har tillnärmelsevis samma skadliga effekter. Faktum är att det inte ens gått att belägga att snus ökar risken för farliga sjukdomar, såsom cancer eller hjärt-kärlsjukdomar. Med tanke på att en miljon svenskar snusar, och att det är något som funnits i Sverige i hundratals år, så borde det vid det här laget vara väl belagt.

Många som slutar röka går över till att använda snus. Det leder till förbättrad folkhälsa, allt annat lika, men det ligger ändå inte i linje med målet för tobakspolitiken. Riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening att detta bör ändras på.

 

 

Rasmus Ling (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målet inom tobakspolitiken bör vara skademinimering och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.