Sjukvårdens framtida personalförsörjning

Motion 2017/18:2476 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheten att anställda inom sjukvården i högre grad bör erbjudas att arbeta kvar till 69 år, förutsatt att det är lämpligt med tanke på arbetets art och patientsäkerheten, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi i Sverige blir allt friskare och lever allt längre. Detta är glädjande och innebär många positiva saker för såväl den enskilde som Sverige som nation. När den allmänna pensionsåldern på 65 år infördes år 1976 var den förväntade medellivslängden cirka 72,2 år för män och 78,1 år för kvinnor enligt Statistiska centralbyrån. Av dem som föds idag väntas nära hälften bli över 100 år gamla.

När människor lever allt längre blir också åldersrelaterade sjukdomar allt vanligare. I framtiden kommer de att kräva allt mer av sjukvårdens resurser. Det ställer särskilda krav på att personalförsörjningen inom sjukvården fungerar framöver. För att kunna lösa det framtida behovet av sjukvårdspersonal, och i förlängningen garantera en god kvalitet i sjukvården, krävs det att vi både kan attrahera ung och ny personal samt behålla äldre personal.

Alliansregeringen gjorde reformer för att uppmuntra och underlätta för äldre medarbetare att stanna kvar på arbetsmarknaden. Bland annat införde alliansregeringen ett större jobbskatteavdrag för alla över 65 år. Det blev också mer förmånligt för företag att behålla och nyanställa äldre medarbetare, i och med att den särskilda löneskatten togs bort för alla över 65 år. Alliansregeringen sänkte även arbetsgivaravgifterna för äldre. Den rödgröna regeringen har däremot valt att gå i en annan riktning och har gjort det dyrare att anställa äldre genom att höja inkomstskatten för alla som är över 65 år den 1 januari 2015.

Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ger anställda rätten att kvarstå i anställning tills de fyller 67 år. I och med att vi lever längre och blir allt friskare finns det många som önskar få jobba kvar på sin arbetsplats av olika skäl. På Moderaternas arbetsstämma föreslår vi därför att rätten att kvarstå i anställning enligt LAS utvidgas till 69 år. Tyvärr finns det idag oftast inte samma möjligheter att arbeta kvar efter att anställda har passerat 67 år. Detta trots att många medarbetare är friska, kan fullgöra sitt arbete på ett fullgott och patientsäkert sätt och vill arbeta kvar. Att ett stort antal människor, ofta rutinerad personal, vill arbeta vidare är en tillgång för vårt samhälle och någonting som sjukvården skulle kunna bli bättre på att tillvarata.

Jag föreslår därför att regeringen bör överväga att göra en översyn med sikte på att anställda inom sjukvården i högre utsträckning ska ges möjlighet att arbeta kvar till 69 år, förutsatt att de själva vill och det är lämpligt med tanke på arbetets art och patientsäkerheten.

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheten att anställda inom sjukvården i högre grad bör erbjudas att arbeta kvar till 69 år, förutsatt att det är lämpligt med tanke på arbetets art och patientsäkerheten, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.