Till innehåll på sidan

Sjöfarten på Vänern

Motion 2021/22:1190 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en återgång till tidigare system för farledsavgifter för Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder som tillgodoser behovet av lotsar i Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vänersjöfarten är en mycket viktig näringspolitisk förutsättning för stora delar av bas­industrin i Vänerregionen. Det handlar om fungerande transporter inom skogs-, järn- och stålindustri, jordbruk och energi. Vänerhamn AB bedriver verksamhet i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg och är dessutom verksamt i Åmål, Trollhättan, Gruvön och Hönsäter.

En regional hållbar tillväxt kräver goda och tillförlitliga kommunikationslösningar för att kunna leverera varor och gods till kunder runt om i världen.

Det nya avgiftssystem som Sjöfartsverket införde 2018 missgynnar Vänersjöfarten kraftigt och innebar höjningar av lots- och farledsavgifter med 70–110 %. I början av 2021 aviserades ytterligare höjning av lotsavgifterna med 10 % och farledsavgifterna med 4,3 %. Sjöfartsverkets avgifter anses idag vara det största hindret för att nå målen om att få till en överflyttning av gods från väg till sjö.

Det är angeläget att staten omgående ger förutsättningar som gynnar regional tillväxt och miljösmarta val. En avvecklad linjetrafik på Vänern skulle få förödande konsekven­ser för näringslivet i Vänerregionen och pågående hållbarhetsarbete.

En grundförutsättning för Vänersjöfarten är också att det finns tillgång till lotsar i tjänst. Under 2021 har det under perioder varit svårt att få lots, vilket medfört stora förseningar och missnöjda redare. Trafikmängd, inte tillräckligt med lotsar i tjänst, sjukskrivningar och spärrtider på nya bron i Göteborg har angetts som möjliga orsaker. Åtgärder bör omgående vidtas för att säkra tillgången till lotsar i Vänersjöfarten. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Daniel Bäckström (C)

Fredrik Christensson (C)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en återgång till tidigare system för farledsavgifter för Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder som tillgodoser behovet av lotsar i Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.