Självmordsprevention

Motion 2013/14:So262 av Margareta Larsson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Numrering
2013-10-01
Inlämning
2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samarbete med Svenska kyrkan när det gäller självmordsprevention.

Motivering

Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2012 har visat att antal självmord ökat. Under förra året tog 1530 personer sitt liv. Detta visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2012. Statistiken visade att antalet självmord ökat med 9 procent där män över 65 och kvinnor mellan 45-64 stod för den största ökningen.

Självmordsupplysningen uppger att antal hjälpsökande är stort och efterlyser metoder för att förverkliga regeringens strategi för nollvision för självmord. Jag menar att det finns, och har funnits, vetskap under en längre tid om vilka grupper som är i riskzonen för självmord. Det som däremot fattas är insikter och mod att närma sig personer som får olika former av förändrat beteende eller som plötsligt tappar intresse för världen, kamrater och familj.

Svenska kyrkan känns även som en naturlig samarbetspartner när det gäller att nå preventiva självmordskandidater med önskan om att lämna livet. Inte bara för den enskilde utan även för dess anhöriga som ofta känner vanmakt kring vad som händer i ens omgivning. Sverige borde därför i högre grad öppna upp för att psykisk ohälsa även kan vara ett andligt problem och därtill erbjuda fler nyanser kring självmordsprevention.

Stockholm den 26 september 2013

Margareta Larsson (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samarbete med Svenska kyrkan när det gäller självmordsprevention.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.