Till innehåll på sidan

Servering av veganska matalternativ i riksdagens restauranger

Motion 2018/19:1616 av Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga av riksdagens restauranger ska erbjuda minst ett veganskt alternativ och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Genom Parisavtalet har världens stater enats om att hålla den globala uppvärmningen nere till ett globalt snitt på två grader. I oktober 2018 presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport om effekterna av den globala uppvärmningen redan vid en och en halv grad. I den konstateras att vi redan nu börjat erfara de katastrofala konsekvenser den ökade uppvärmningen för med sig för planeten och för mänskligheten. Vid en och en halv grads höjning kan många katastrofala konsekvenser väntas, men vi kan minska de negativa konsekvenserna avsevärt genom att hålla ökningen till den nivån, istället för två grader.

I rapporten bedöms det att vi 2030 kan nå en ökning om en och en halv grad. Forskare bedömer därför att vi nu har ynka tio år på oss att världen över ställa om våra samhällen på ett sådant sätt att vi kan förhindra en del av de negativa konsekvenser den globala temperaturhöjningen medför.

Hela världen måste nu skyndsamt ställa om hur vi lever och arbetar. Förändringar behövs på systemnivå såväl som individnivå. Som politiker kan vi åstadkomma den nödvändiga förändringen genom att fatta beslut som radikalt anpassar samhället på det sätt som krävs och underlättar för såväl individer som företag att leva och verka klimatsmart. Men då tiden är knapp krävs att alla tar sitt ansvar också på individnivå. Som riksdagsledamöter måste vi föregå med gott exempel.

Animalieproduktionen står för cirka 15 procent av de globala växthusgasutsläppen. Ett kilo nötkött orsakar exempelvis 23–39 kg växthusgaser. Enligt en rapport från Livsmedelsverket utgör animalieproduktionen även ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden då den ökade foderanvändningen tar naturbetesmarker i anspråk och pesticidanvändningen i det icke-ekologiska jordbruket påverkar miljön negativt. Att minska köttkonsumtionen är således ett viktigt steg både för att minska utsläppen och för att värna den biologiska mångfalden.

I riksdagens restauranger serveras idag en vegetarisk rätt i restaurangen och ibland ett veganskt salladsalternativ i caféet.

Vegansk kost är inte enbart miljömässigt mer hållbar, den innebär även hälso­mässiga fördelar. Livsmedelsverket konstaterar till exempel att det inte finns några hälsomässiga skäl att äta så mycket kött som vi gör idag. Forskning visar tvärtom att ett lägre köttintag kan minska risken för att drabbas av tjock- och ändtarmscancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Det sänker också kolesterolhalterna i kroppen, blodtrycket sjunker och det hjälper även att hålla vikten på en hälsomässigt sund nivå. Vegansk mat passar även bra för många allergiker och andra med specialkost.

Därför bör samtliga av riksdagens restauranger alltid erbjuda minst ett veganskt alternativ.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga av riksdagens restauranger ska erbjuda minst ett veganskt alternativ och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.