Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning

Motion 2018/19:1843 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överimplementeringen av EU-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Näringslivets regelnämnd gjorde nyligen en opinionsundersökning bland ett betydande antal företag och företagsledare i landet. Resultatet var oroväckande. 32 procent tycker att de statliga reglerna blivit krångligare och bara två procent att de blivit enklare det senaste året. Och andelen som tycker det blivit enklare har minskat från 21 procent 2011 till endast två procent idag.

Ett stort problem är att EU-regler ofta överimplementeras i svensk rätt och tillämp­ning. Det gäller såväl när EU-rätt ligger till grund för svensk lagstiftning som förord­ningar från regeringen. Men det gäller också när reglerna tillämpas av myndigheter och kommuner.

Sverige borde införa en huvudregel om att nationella krav normalt inte ska gå över minimireglerna i EU-lagstiftningen. Den miniminivå som krävs för att en medlemsstat ska anses ha genomfört ett EU-direktiv på korrekt sätt ska vara utgångspunkten när EU-regler införs i svensk rätt eller tillämpas av svenska myndigheter och kommuner.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överimplementeringen av EU-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU32
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.