Till innehåll på sidan

Särskilda krav på ledarskapsmodeller för statliga organisationer som arbetsgivare

Motion 2018/19:1593 av Markus Selin (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över krav på att statliga organisationer som arbetsgivare ska kunna uppvisa ledarskapsmodeller i syfte att utveckla staten och myndigheter i frågor om ledarskap, medarbetarskap och ytterst måluppfyllnad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje organisation, statlig myndighet och verk står inför unika utmaningar, förhållanden och består av unika människor. Ledarskap är komplicerat och handlar bland annat om att arbeta strukturerat med utveckling av människor såväl som organisationer, känslor och förnuft, visioner, mål, resultatuppfyllnad, personalvård, trivsel, relationer, arbets­miljöfrågor med mera. Varje ledare och ledarsituation är visserligen unik inom staten och myndigheter men för varje ledare och chef finns stora möjligheter till att finna möjlig utveckling av chefskap och ledarskap.

En ledarskapsmodell, en generell eller för organisationen anpassad, är ett stort stöd för att kartlägga, visualisera, definiera och förenkla hur ledarskapet formas i olika samspel mellan ledaren, medarbetare, sociala sammanhang, kultur, struktur, processer, mål, metoder, normer, roller och dylikt. En ledarskapsmodell kan innehålla olika komponenter för att beskriva ledarskap, omgivning och ledarstilar och kommer att kunna vara ett stöd för att utveckla såväl individer som organisationen mot än bättre resultat. Krav på ledarskapsmodeller inom den statliga arbetsgivarpolitiken inklusive dess delegering kommer att kunna ge bättre styrning i frågor om ledarskap och medarbetarskap och förenkla arbetet i utvecklandet av myndigheternas instruktioner – ytterst för att tydliggöra skickligt ledarskap med all dess möjliga positiva bieffekter.

Staten och myndigheter påverkar näringslivet och näringslivet påverkar staten och myndigheter. Idag råder det ingen tvekan om hur ledarskapet kan påverka individuell utveckling såsom organisatoriska resultat. Begrepp som måluppfyllnad, trivsel, sjukfrånvaro etcetera påverkas alla av ledarskapet, på samma sätt som konsekvenserna av ogynnsamt ledarskap skapar negativa effekter härom.

Idag arbetar många hundratusentals svenskar i statliga företag och genom att här lyfta, strukturera och söka ramverk med ledarskapsmodeller kan ledarskapet lyftas i hela denna sektor. Som följdverkan och de statliga tjänsternas andel av den totala arbetskraften, beställarrelationer, leverantörsförhållanden, myndighetskontakter etcetera så finns här även möjligheter till att förbättra ledaskapet i hela Sverige. Riksdagen bör därför ställa sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över krav på att statliga organisationer som arbetsgivare ska kunna uppvisa ledarskapsmodeller i syfte att utveckla staten och myndigheter i frågor om ledarskap, medarbetarskap och ytterst måluppfyllnad.

 

 

Markus Selin (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över krav på att statliga organisationer som arbetsgivare ska kunna uppvisa ledarskapsmodeller i syfte att utveckla staten och myndigheter i frågor om ledarskap, medarbetarskap och ytterst måluppfyllnad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.