Särskild märkning av parfymer

Motion 1994/95:L702 av Per Lager m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
1995-01-25
Bordläggning
1995-02-07
Hänvisning
1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Allergier 1995 
har Folhälsoinstitutet proklamerat som Allergiåret.
Då skall krafttag sättas in mot en snabbt växande
folksjukdom. Folkhälsoinstitutet har i undersökningar visat
att allergier och annan överkänslighet drabbar ungefär var
tredje svensk, både barn och vuxna. Allergierna har
fördubblats under de senaste tjugo åren. Ingen annan
sjukdom är så vanlig som allergi hos barn, och kostnaderna
för samhället ligger nu enligt institutets beräkningar på ca
5,6 miljarder per år.
En glömd produktgrupp
Genomförda ventilationskontroller av daghem, fritidshem,
skolor och lokaler för äldreomsorg visar skrämmande siffror,
och åtgärder sätts nu in. Förutom mögel och emissioner från
olika byggmaterial, tandamalgam, tobaksrök,
allergiframkallande ämnen i läkemedel,
formaldehydavgivning från kläder, bilavgaser och många
fler uppmärksammade produkter och områden ur
allergisynpunkt, vill jag framhålla en speciell produktgrupp
som kommit skymundan, men som också måste fram i ljuset.
Det gäller parfymer, rakvatten, deodoranter, hårsprayer och
andra kraftigt doftande preparat. På dessa produkter finns
sällan eller aldrig någon som helst deklaration av innehållet.
Många människor reagerar kraftigt på dofter just från den här
produktgruppen. Överkänslighet mot doftingredienserna i
dessa produkter kan, precis som när det gäller rökning,
tvinga människor att hålla sig undan. Problemet är allvarligt.
Vårt sätt att vilja framstå i bra dager, uppmärksammas eller
attrahera, skapar samtidigt stora problem på jobbet, i
kollektivtrafiken och i offentliga lokaler.
Mer information
Det är viktigt att människor får upplysning om att vara
försiktiga med ''parfymerandet'', att andra människor kan
reagera negativt och må dåligt. Informationsbroschyrer,
fullständiga innehållsdeklarationer och varningstexter på
produkterna borde vara en framkomlig väg.
Innehållsdeklaration/varningstext
Allergiutredningen har föreslagit, utan att riksdagen sedan
följt upp med beslut, en obligatorisk och allmän deklaration
av allergiframkallande ämnen på produkter. Det är dags att
återkomma med ett sådant krav, och särskilt markera
parfymer som kan orsaka allmänna
överkänslighetsreaktioner. Den varugruppen en
svårgenomtränglig djungel.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att parfymer och dylika produkter skall
förses med fullständiga innehållsdeklarationer och/eller
varningstexter, som t.ex. på tobaksvaror, vad gäller ämnen
som kan framkalla överkänslighetsreaktioner.

Stockholm den 19 januari 1995

Per Lager (mp)

Ewa Larsson (mp)

Kia Andreasson (mp)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att parfymer och dylika produkter skall förses med fullständiga innehållsdeklarationer och/eller varningstexter, som t.ex. på tobaksvaror, vad gäller ämnen som kan framkalla överkänslighetsreaktioner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att parfymer och dylika produkter skall förses med fullständiga innehållsdeklarationer och/eller varningstexter, som t.ex. på tobaksvaror, vad gäller ämnen som kan framkalla överkänslighetsreaktioner.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.