Sänkt ålder för att få handla på Systembolaget

Motion 2016/17:1485 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt ålder för att få handla på Systembolaget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige blir den som fyller 18 år myndig och får därmed möjlighet att bland annat rösta, ta körkort, gifta sig och ingå rättsliga avtal. Individens ansvar över den egna tillvaron ökar därmed dramatiskt då 18-årsdagen infaller. Med rättigheter följer också skyldigheter, vilket är helt rimligt. Samtidigt får man som myndig också gå ut på olika etablissemang och beställa alkoholhaltiga drycker. Det finns fortsatt en gemensam konsensus i vårt land rörande en restriktiv alkoholpolitik som innebär att Systembolaget har monopol på att tillhandahålla och sälja alkoholhaltiga drycker.

Det finns emellertid en diskrepans i dagens lagstiftning rörande Systembolaget. I dag måste man vara minst 20 år fyllda för att kunna handla på Systembolaget, medan man samtidigt vid 18 års ålder kan gå ut och köpa alkohol på barer och restauranger utan problem. Lagstiftningen är därmed ologisk och inkonsekvent. Till exempel blir lagstiftningen oerhört märklig när man betänker att en individ som fyllt 18 år kan inneha ett ämbete som riksdagsledamot och därmed stifta lagar om alkoholhanteringen men samtidigt inte själv få handla på Systembolaget.

Då myndighetsåldern i Sverige sedan 1974 är 18 år är det rimligt att också åldersgränsen för att handla på Systembolaget anpassas till detta faktum och därför sänks ifrån 20 till 18 år. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt ålder för att få handla på Systembolaget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.