Till innehåll på sidan

Samordning av infrastruktursatsningar samt prioriteringar av markdragna ledningar

Motion 2012/13:T412 av Anita Brodén (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på att myndigheter och aktörer samordnar infrastruktursatsningar för att minimera markintrång.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om markdragna ledningar.1

1 Yrkande 2 hänvisat till NU.

Motivering

Ett modernt samhälle är beroende av en god och välfungerande infrastruktur. Infrastruktursatsningar skall dessutom stå i ett flertal år samt klara framtida klimatförändringar. Sveriges jord- och skogsbruk står inför många utmaningar avseende bland annat produktion som miljö men också mark för såväl sociala värden som mark för turism och rekreation.

För enskilda markägare men också för kommuner är det alltmer problematiskt att det inte sker någon samordning mellan berörda myndigheter vars exploateringar kräver intrång. Det kan handla om väg, järnväg, el, tele eller it-dragningar. Vid avsaknad av samordning kan markintrånget bli avsevärt och innebära stora negativa konsekvenser.

Respektive myndighet eller aktör bör få i sitt uppdrag att samverka. Dessutom krävs en myndighet med ett regionalt helhetsansvar som har att säkerställa investeringar görs så att det medför minimalt intrång. Allt för att säkerställa att nödvändiga investeringar i infrastruktur kan göras, men med så begränsade intrång för företag och boende som möjligt, samt vid intrång ackumulerad intrångsersättning.

Vid ledningsdragningar, där Sydvästlänken kan nämnas, bör markbundna ledningar prioriteras. Det är viktigt att få fram riktlinjer för hur andra värden än kw el som kan transporteras, eller kostnad per km nedgrävd kabel eller luftkabel måste kompletteras med en värdering för dem som verkar och bor i området. Inte bara för året utan för åren som det berör. Också framtida klimatförändringar måste tas med i beräkningen med valet kring nedgrävd- eller luftburen kabel.

Stockholm den 5 oktober 2012

Anita Brodén (FP)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på att myndigheter och aktörer samordnar infrastruktursatsningar för att minimera markintrång.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om markdragna ledningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.