Samlevnadsundervisning i förskolan

Motion 2004/05:Ub328 av Ann-Marie Fagerström (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av samlevnads- och sexualundervisning i förskolan.

Motivering

Sexuella övergrepp och sexistiskt våld ökar i dagens samhälle. Bland ungdomar är könsord numera mer vanliga som skällsord än svordomar. Könssjukdomarna är ett ökande problem.

I dag förekommer ett allt större utbud av videofilmer och parabol-TV-kanaler. Pornografiska inslag går lätt att hitta på datorskärmen. Det innebär att det finns ett otal sätt att kunna se filmer och bilder där förnedning av kvinnor förekommer, ofta med starka våldsinslag. Detta utbud är förbjudet för vissa åldersgrupper men är ändå tillgängligt för att vi vuxna har tappat kontrollen över våra barns liv. Givetvis formas våra ungas synsätt till vuxenlivet genom detta utbud. Att många unga män får en sned syn på kvinnor är lätt att förstå.

Samlevnads- och sexualundervisning måste komma in redan i förskoleåldern om våra barn ska få en insikt om och förståelse för hur man lever tillsammans i ett förhållande. I skolan bör det ingå i undervisningen redan på lågstadiet för att sedan förändras under grund- och gymnasieskolan i takt med att eleverna blir äldre.

Stockholm den 1 oktober 2004

Ann-Marie Fagerström (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av samlevnads- och sexualundervisning i förskolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.