Till innehåll på sidan

Samhällets basservice

Motion 2010/11:T497 av Rune Wikström och Karin Enström (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samhällets basservice.

Motivering

Genom företagande och entreprenörskap läggs grunden för vår gemensamma välfärd. Vi moderater vill att det ska löna sig bättre att arbeta, att fler ska våga anställa och att fler företag ska vilja starta och växa i hela Sverige. Grundläggande förutsättningar för boende och företagande måste därför, med hänsyn tagen till lokala förutsättningar, finnas i hela landet. Det som kännetecknar tätortens serviceutbud som bankkontor, bensinmackar, bredbandstillgång, kollektivtrafik, livsmedelsbutiker, polis, postdistribution, sjukvård samt skola och omsorg är inga självklarheter på landsbygden.

I mars 2010 presenterade intresseorganisationen Företagarna en undersökning om lokal service. Resultatet av denna visar att bredbandstillgång, postdistribution och bensinmackar är de tre viktigaste serviceområdena för landsbygdsföretag.

För de som bor där avstånden är lite längre, är bilen ofta en nödvändighet för att man överhuvudtaget ska kunna arbeta. Kollektivtrafik är kanske inte ett alternativ för att ta sig till jobbet eller att åka och handla för boende i huvuddelen av Sveriges yta, då återstår endast bilen. När bensinpriset stiger drabbar det många, särskilt barnfamiljer, hårt. Men en barnfamilj i glesbygd kan drabbas ännu hårdare om byns enda bensinmack läggs ned, eller om byns enda dagligvaruhandel försvinner. I skärgården kan det vara nära, fågelvägen, till den närmsta staden, men ändå vara väldigt långt bort i tid.

Vi anser det viktigt att det i hela Sverige finns möjligheter till bredband i världsklass, informationsteknik hjälper Sverige bli mer innovativt och konkurrenskraftigt.

Därför bör hela Sveriges yta, med hänsyn taget till lokala förutsättningar, ha den infrastruktur som ger möjlighet att använda t ex bredband, posta brev, eller utföra bankärenden.

Stockholm den 22 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samhällets basservice.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.