Samernas nationaldag allmän flaggdag

Motion 2009/10:K371 av Jan Erik Ågren (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-05
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den 6 februari blir allmän flaggdag.

Motivering

Samerna är en svensk urbefolkning vars rättigheter under lång tid har ifrågasatts. Samerna som grupp har också utsatts för övergrepp av olika slag. Under senare år har bland annat företrädare för den svenska regeringen beklagat de övergrepp som skett och bett samerna om ursäkt. Svenska kyrkan har också på olika sätt deltagit i den försoningsprocess som nu pågår. Samerna erkänns numera som ursprungsbefolkning och samiska har fått ställning som minoritetsspråk. Olika insatser görs också för att stärka den samiska kulturen. Den 6 februari har fått status som samernas egen nationaldag. Det naturliga vore också att den nationaldagen blev allmän flaggdag i Sverige. I vårt grannland Norge är det redan så.

Stockholm den 5 oktober 2009

Jan Erik Ågren (kd)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den 6 februari blir allmän flaggdag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.