Sambolagen

Motion 2002/03:L325 av Börje Vestlund (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en sambolag som är lika för alla, oavsett kön.

Motivering

I Sverige finns det två lagar som reglerar sambor. Detta är orimligt. Det finns inget rimligt skäl till att vi i vårt land skall fortsätta med den här negativa särbehandlingen i lagen av homosexuella. Samboendekommittén (SOU 1999:104) har tidigare tagit upp den här frågan och i dess förslag låg även lagkonstruktion. Genom att genomföra det förslag som Samboendekommittén (SOU1999:104) lade fram kan denna negativa särbehandling avskaffas.

Stockholm den 16 oktober 2002

Börje Vestlund (s)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en sambolag som är lika för alla, oavsett kön.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.