Säkerställande av identiteten på vittnen

Motion 2017/18:2251 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur identiteten ska säkerställas på personer som vittnar vid domstolsförhandlingar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vid en rättegång i Göteborgs tingsrätt hade en kvinna kallats som vittne. Hon var syster till en man som åtalats för mord. Kvinnan bar niqab, en heltäckande slöja där endast ögonen syns. Rättens ordförande erkände att han inte kunde vara säker på att personen bakom niqaben var den hon utgav sig för att vara, men menade att man inte får kräva att någon tar av sig sin religiösa bonad.

Ett vittnesmål kan ha en avgörande roll i en rättegång och att då inte kunna vara säker på vem som vittnar är allvarligt och urholkar rättssäkerheten. Det kan ju vara en helt annan människa bakom niqaben, än den som kallats som vittne.

Att tillåta niqab, där man endast ser ögonen, kan jämställas med att man accepterar anonyma vittnesmål som är olagligt i Sverige.

Vi anser att detta urholkar rättssäkerheten och att man därför ska göra en översyn om hur identiteten ska säkerställas på personer som vittnar vid domstolsförhandlingar.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur identiteten ska säkerställas på personer som vittnar vid domstolsförhandlingar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.