Till innehåll på sidan

Ridsport och integrationsarbete

Motion 2017/18:2331 av Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningar för att ta fram en nationell strategi för ridsport och integration och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera tidigare satsningar såsom Handslag och Idrottslyftet i syfte att stärka ridsport och integrationsarbete och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ridsport kan bli en naturlig del i integrationsarbete för bl.a. språkutveckling och möjligheten för ensamkommande barn och unga att lära sig jobbet på jobbet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ridsporten utgör i dag Sveriges nästa största idrott, största funktionshindersporten och över en miljon svenskar har oregelbundet kontakt med häst. Hästen har visat sig bl a kunna bidra till att minska glappet mellan storstad och landsbygd, rehabilitering från sjukskrivning till arbete, social utsatthet till sammanhållning och inkludera unga människor från utanförskap till gemenskap. Därför är hästen och ridsporten en naturlig möjlighet för Sveriges stora integrationsutmaning som vi bara är i början av.

Idag finns få med utländsk bakgrund inom ridsporten, speciellt unga tjejer har föreningar haft svårt att attrahera. Detta trots att undersökningar, analyser och slutsatser rapporterat om fördelar som finns att nå.

Inom Europeiska unionen finns det finns ett starkt stöd för att idrotten ska vara öppen för alla och därmed del av ett viktigt integrationsarbete som stundar. Bl a tar Europeiska kommissionens ”White Paper on Sport” upp detta.  Av rapporten framgår att idrottsaktiviteter kan främja integration och stärker interkulturell dialog om alla ges lika möjlighet att delta.

Idrotten har under tid påbörjat arbetet med att stärka integrationen. För idrotten berikas ridsporten och utvecklar den när fler deltar med olika erfarenheter. Ridsport och dess kringverksamheter, alltifrån att ta sig till stallet till att jobba i stallet eller träna hästar, kan vara grundpelare i integration om detta görs mer möjligt och inkluderande för fler.

I stallet lär man sig att ta ansvar tillsammans med stallkompisar oavsett kön och ålder, att samarbeta och att leda. Detta är ovärderliga kunskaper i det framtida arbets- och samhällslivet. Inte minst för morgondagens ledare har det visat sig att ledarskap i stallet är en del av träningen för livet kring ledarskap, visar forskningsrapporter från bl a Umeå universitet. Att exkludera de som kommit till Sverige senare i livet skulle vara en förlust för morgondagens arbetsliv.

För drygt ett decennium sedan beslutade riksdagen om en idrottssatsning kallad Handslag med idrotten. Det var en satsning på fyra år och inkluderade en miljard kronor. Satsningen handlade om den breda barn- och ungdomsidrotten och hade som syfte att öppna dörrarna för fler samt att få flera att stanna inom idrotten. I satsningen ingick även att samverka med skolor, satsa på flickidrott, att hålla tillbaka avgifter och att delta i kampen mot droger. Men, en viktig del i den här satsningen var även den speciella satsningen på mångfald, funktionsnedsättning och integration.

Sverige saknar en framtidsinriktad hållbar strategi för ridsport och integration och dess möjligheter. Enstaka projekt eller enstaka satsningar hjälper inte.

Tyvärr visar det sig att alla inte känner sig delaktiga, t ex har integrationsprojekt till stor del varit pojkar som deltagit i. Flickor har varit svårare att attrahera. Dessutom finns en rad hinder att övervinna. En del ridskolor har framhävt olika typer av hinder, som t ex finansiering, kollektivtrafiken till och från stallet, språket, ovana att hantera och umgås med djur etc.

 

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningar för att ta fram en nationell strategi för ridsport och integration och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera tidigare satsningar såsom Handslag och Idrottslyftet i syfte att stärka ridsport och integrationsarbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ridsport kan bli en naturlig del i integrationsarbete för bl.a. språkutveckling och möjligheten för ensamkommande barn och unga att lära sig jobbet på jobbet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.