Religiösa minoriteters överlevnad i Mellanöstern

Motion 2020/21:1502 av Robert Hannah (L)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör göra det till en prioriterad utrikespolitisk fråga att EU, FN och andra internationella organ ska prioritera religiösa minoriteters överlevnad i Mellanöstern, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Mellanöstern är civilisationens vagga. En plats många folkslag och trosbekännelser härstammar ifrån. Genom den historiska och religiösa anknytningen till området har Mellanöstern behållit en viktig och central roll för många religioner och folk. Fram till början av 1900-talet var Mellanöstern en region präglad av mångfald, men har numera förvandlats till en intoleransens region där etniska och religiösa minoriteter successivt fördrivits iväg av exempelvis IS.

Idag är endast 5 % av regionens befolkning kristna, för 100 år sedan var andelen 20 %. Kristna grupper som assyrier, syrianer och kopter har varit hårt utsatta i Mellanöstern. Likväl andra grupper som yezidier och mandéer. Judarna i området bor numera nästan uteslutande i Israel.

Radikala islamister har i generationer attackerat muslimer såväl som icke-muslimer som inte delar den islamistiska världsbilden. Syrien, Iran, Irak, Turkiet och Egypten är några av länderna i Mellanöstern som inte respekterar alla människors lika värde och stater som har en total avsaknad av religionsfrihet. Staterna har gjort sig skyldiga till förtryck, förföljelser och diskriminering av religiösa minoriteter i decennier.

Grundläggande fri- och rättigheter är någonting varje enskild individ bör ha rätten till. I dagens Mellanöstern diskrimineras människor beroende på vilken religiös trosbekännelse de tillhör. För det kan de dödas, misshandlas och våldtas. På många platser är situationen alarmerande.

Förföljelsen och rensningen av religiösa minoriteter i Mellanöstern är systematisk och genomsyrar samhällsinstitutionerna. I bland annat Syrien, Iran, Irak, Turkiet och Egypten är övergreppen på religiösa minoriteter vedervärdiga.

Sverige bör därför inom EU och FN och andra internationella organ verka för att Mellanösterns religiösa minoriteter har en möjlighet att överleva i regionen.

 

 

Robert Hannah (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör göra det till en prioriterad utrikespolitisk fråga att EU, FN och andra internationella organ ska prioritera religiösa minoriteters överlevnad i Mellanöstern, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.