Registerkontroll även för gymnasieskolepersonal

Motion 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om registerkontroll av anställda i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarns­omsorg som snart funnits i 20 år syftar till att öka skyddet för barn genom att förhindra att personer som har dömts för vissa brott anställs i förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

När lagen tillkom ansåg man att ungdomar inom gymnasieskolan inte behövde samma skyddsbehov eftersom man kan freda sig själv bättre som tonåring än som liten. Med detta resonemang missar man minst två viktiga aspekter: dels att barn är barn ända upp till 18 år och har rätt att skyddas mot övergrepp, dels att en elev ofta befinner sig i en viss beroendeställning gentemot en vuxen person, vilket kan utnyttjas av olämplig personal.

Det är vuxenvärldens ansvar att hindra att barn utsätts för övergrepp eller far illa. Ett sätt att öka skyddet för barn är en översyn av den befintliga registerkontrollen. Det är inget fullgott skydd men en bland många viktiga åtgärder för att förhindra att fler barn blir offer.

Det finns ingen logik i att lagen omfattar alla – utan undantag för någon personal­kategori – som söker arbete inom förskoleverksamhet, förskoleklass, skolverksamhet för skolpliktiga barn och skolbarnsomsorgen, men inte anställda i gymnasieskolan. Detta är inte rimligt; barn är barn upp till 18 år.

Arbetsgivaren kan för visso också kräva att någon som ska anställas, anlitas eller tas emot i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan visar upp ett registerutdrag. Det gäller om personen ska ha direkt och regelbunden kontakt med barn.

Jag menar dock att detta inte är tillräckligt och att lagen som innebär ett viktigt skydd för barn och ungdomar, också bör utsträckas till att skydda alla minderåriga. Eftersom elever i normalfallet är minderåriga under gymnasiets första och andra år, bör alltså lagen gälla även dem som söker arbete i gymnasieskolan.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sett till att frågan utretts och presente­rade också våren 2018 en lagrådsremiss där lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg utökades till att även omfatta anställda i gymnasieskolan. Det är en viktig förändring av lagen som behöver komma på plats så snart som möjligt.

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om registerkontroll av anställda i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.