Regelverk för lånebranschen

Motion 2020/21:2400 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av gällande regelverk för lånebranschen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns många människor som lånar pengar till ockerräntor för att klara vardagen, och några lånar som har spelmissbruk. Den lånefälla som uppstår i de snabba lån som mark­naden erbjuder med mycket korta amorteringstider gör att långivaren kan hålla sig inom ramen för regelverket, men låntagaren får trots detta ett extremt dyrt lån. Tar man sedan ett nytt snabbt lån för att kunna betala det gamla, då är fällan sluten. Det görs bristfälliga kreditupplysningar och pengarna kommer direkt till ett konto.

Snabblån har funnits på den svenska kreditmarknaden sedan 2006. Låneformen kännetecknas av sin lättillgänglighet och av att lånen avser relativt små belopp som lånas ut under en kort tid. Räntan är hög. Snabblån och andra dyra lån erbjuds ofta konsumenter som löper större risk än andra att få svårt att betala tillbaka pengarna. Det har under senare år vidtagits flera åtgärder för att motverka problem som snabblån.

Ändringarna i konsumentkreditlagen är bra som bl.a. innebär att det ska införas räntetak och kostnadstak för högkostnadskrediter och att konsumenter ska uppmärk­sammas på riskerna när de överväger att ta sådana lån. Det blir rimligare villkor för snabblån och andra högkostnadskrediter och färre människor riskerar att hamna i överskuldsättning på grund av dessa lån. Kravet på att all marknadsföring av konsu­mentkrediter ska vara måttfull betonas och marknadsföringen ska ta större hänsyn till de generella riskerna med konsumentkrediter för att minska sannolikheten för att mark­nadsföringen lockar konsumenter till oöverlagda beslut. Dessa lån är så riskfyllda för individer och samhället, så det behövs en översyn av gällande regelverk för lånebranschen.

 

 

Jörgen Hellman (S)

 

Paula Holmqvist (S)

Mats Wiking (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av gällande regelverk för lånebranschen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.