Till innehåll på sidan

Rättvisa taxor för vatten och avlopp

Motion 2020/21:583 av Sofia Nilsson och Stina Larsson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-30
Granskad
2020-09-30
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett nytt taxesystem för kommunala avlopp så att kommunerna får bättre redskap att skapa rättvisa taxor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns en problematik i taxesystemet för kommunalt vatten och avlopp som bör ses över. Idag blir det fler och fler fastigheter som har stora hårdbelagda ytor, vilket innebär att dagvatten rinner rakt ut i det kommunala avloppsnätet och till stora delar även till reningsverken. Idag grundas taxorna för vatten och avlopp på tomtyta och byggbar yta medan ytbeläggningen inte spelar någon roll trots att det har en stor påverkan på reningsverken och avloppsnätet.

Sedan finns det de som tar hand om mycket regnvatten från sina tak genom olika insatser och åtgärder och därigenom minskar belastningen på nätet, men de har ingen ekonomisk vinning i det.

Idag finns det många fastigheter på landsbygden som ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Med de stora tomter som finns på landsbygden blir såväl anslutningsavgif­ter som förbrukningsavgifter mycket höga vad gäller avloppen. Detta skapar en skevhet i taxesystemet som behöver ses över så att kommunerna får bättre redskap att skapa rättvisa taxor.

 

 

Sofia Nilsson (C)

Stina Larsson (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett nytt taxesystem för kommunala avlopp så att kommunerna får bättre redskap att skapa rättvisa taxor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.