Rättsväsendets uppföljning av ringa stölder

Motion 2017/18:1527 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare och snabbare uppföljning av ringa stölder och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra polisens arbete i förebyggande syfte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett stort problem för handeln är mindre, ringa stölder. Ytterst är det konsumenterna som betalar ett dyrare pris på varor som säljs i handeln med anledning av detta. Varor för åtskilliga miljarder stjäls varje år. I motsvarande grad skulle priserna kunna sänkas med miljarder om det inte stals i sådan omfattning som det görs årligen.

Det är viktigt att rättsväsendet tar ringa stöld på stort allvar och att det sker snabba och tydliga återkopplingar från rättsväsendet med kännbara straffpåföljder, inte minst när det är unga som är förövarna. Små stölder kan många gånger vara en inkörsport till grövre brottslighet och genom tidigt förebyggande kan samhället både spara in resurser och kanske ännu viktigare – påverka den enskilda individen att inte begå allvarliga brott. Det är en vinst, både för samhället och för individen.

Polisens arbete bör också göras mer synligt i förebyggande syfte. Åtgärder av mer administrativ karaktär skulle inte behöva belasta polisen – exempelvis skulle istället ordningsvakter och butikskontrollanter kunna ges möjlighet att ge ett föreläggande om böter direkt på plats i butiken. Den tid som frigörs skulle då kunna användas till att arbeta förebyggande för att synliggöra polisen bland allmänheten. En gynnsam bieffekt av ökad auktoritet för ordningsvakter och butikskontrollanter skulle ges om deras befogenheter utvidgades. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare och snabbare uppföljning av ringa stölder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra polisens arbete i förebyggande syfte och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.