Till innehåll på sidan

Public service

Motion 2009/10:Kr266 av Anders Hansson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-02
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda om tv-licensavgiften kan tas bort och i stället finansieras med skattemedel.

Motivering

Tekniken går framåt och skapar ständigt nya möjligheter att ta till sig massmedia. Att läsa tidningar och nyheter på nätet istället för i den traditionella pappersformen blir allt vanligare. Det ger helt nya utmaningar för traditionella media som t.ex. tidningar, radio och tv. Reklamkanalerna blir allt fler och konkurrerar med public servicekanalerna om tittarnas och lyssnarnas tid.

Svensk public service producerar varje år mängder av program och nyheter som ska vara obundna av politiska och ekonomiska intressen. Verksamheten finansieras av en särskild avgift som alla som äger en tv eller radio måste betala. Avgiften ligger för närvarande på 2 032 kronor per år. Systemet bygger på att man själv anmäler sitt tv-innehav till Radiotjänsts register.

Idag kontrollerar Radiotjänst, som är ett dotterbolag till SVT, SR och UR, om personer som inte finns med i deras register betalar avgiften. Kontrollen utförs av ett åttiotal kontrollanter som besöker de personer som inte finns med i registret, samt ett trettiotal personer som arbetar på Radiotjänsts telemarketingtjänst. Verksamheten kostade 164,7 miljoner kronor under 2008.

Avgiften borde finansieras med skattemedel istället för som idag med ett avgiftssystem där man själv anmäler om man har en tv eller radio. Detta skulle medföra att alla som faktiskt har en tv eller radio skulle betala avgiften och man skulle kunna lägga de resurser som idag läggs på avgiftskontroll på Sveriges Televisions, Sveriges Radios och Sveriges Utbildningsradios kärnverksamhet.

Tekniken har dessutom sprungit ifrån lagstiftningen. Idag finns det möjlighet att se på tv i sin mobiltelefon eller på en dator, och eftersom dessa inte omfattas av något avgiftskrav kan man lagligt ta del av avgiftsbelagt material gratis. Det är heller inte rimligt att ta ut en avgift av alla som äger en mobiltelefon eftersom det inte är alla modeller som kan ta emot en tv-sändning. Dessutom är det långt ifrån alla, som har en mobiltelefonmodell med möjlighet att ta emot en tv-sändning, som använder sig av den tjänsten.

Det enklaste och mest resurseffektiva sättet att se till att tv-avgiften betalas av alla som ser på tv är därför att ta bort tv-avgiften och istället helt finansiera SVT, SR och UR med skattemedel.

Stockholm den 2 oktober 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda om tv-licensavgiften kan tas bort och i stället finansieras med skattemedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.