Till innehåll på sidan

Psykiatri för barn och ungdomar

Motion 2008/09:So482 av Sven Gunnar Persson och Emma Henriksson (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-06
Numrering
2008-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hur övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin fungerar.

Motivering

När ungdomar behöver vård, vare sig det innebär att de får uppsöka primärvården, ungdomsmottagningar eller ungdomspsykiatri (BUP), är den vård de erbjuds ofta mycket bra. Problematiken ligger i att det är alldeles för långa köer eller att det är lätt för ungdomarna att hamna mellan stolarna hos de olika verksamheterna man möter.

För ungdomar som i ålder ligger alldeles på gränsen för att vara för gamla för BUP men för unga för vuxenpsykiatrin kan detta få stora och allvarliga konsekvenser. När ett barn eller en ungdom har behandlats på BUP försvåras de följande insatserna på grund av att man byter organisation när personen fyllt 18 år.

Statistik som kommer från Jämtland visar att endast en bråkdel av BUP:s patienter direkt fortsätter som patienter hos vuxenpsykiatrin. Endast 8 procent tidigare barnpsykiatriska patienter utgör patienter hos vuxenpsykiatrin. Detta kan naturligtvis ha flera orsaker, men om ungdomar inte kommer vidare till vuxenpsykiatrin trots att behov finns är det allvarligt.

För att säkerställa att ungdomar får den vård de behöver och inte tappas bort mellan BUP och vuxenpsykiatrin krävs det att överföring av kunskap och möjligheten att följa förloppet säkerställs. Detta görs på bästa sätt genom ökad samverkan mellan BUP och vuxenpsykiatri.

På flera håll i landet arbetar landsting på olika sätt med detta problem. Exempel på sådant är Unga vuxna som finns på flertalet orter. Det finns många goda exempel på lyckade projekt, där en ökad samverkan mellan BUP och vuxenpsykiatrin gjort att det inte uppstår några glapp mellan de båda organisationerna och en ökad kontinuitet för patienten uppnås. Men det finns även mindre goda exempel, där patienten hamnar mellan stolarna och inte får den hjälp som behövs, och det är inte acceptabelt.

Det finns ett stort behov av att se över hur arbetet med denna problematik fungerar. Övergången mellan barn- och vuxenpsykiatrin kan förbättras på många håll i landet. Därför anser vi att regeringen bör genomföra en översyn av hur övergången mellan BUP och vuxenpsykiatrin fungerar.

Stockholm den 6 oktober 2008

Sven Gunnar Persson (kd)

Emma Henriksson (kd)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hur övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin fungerar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.