Till innehåll på sidan

Prissättning av hjälpmedel

Motion 2016/17:1752 av Carina Herrstedt och Christina Östberg (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att arbeta fram nationella riktlinjer för hjälpmedel för att säkerställa att dessa erbjuds på lika villkor och enligt en nationell prissättningsmodell som ska gälla över hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagsläget erbjuds hjälpmedel till olika priser och olika villkor i olika delar av landet. Detta beror på att avgiften som man får betala för hjälpmedel är olika hög i olika landsting och regioner eftersom prissättningsmodellerna ser olika ut. En effekt av att landstingen sätter sina egna priser blir därför att patienterna får vård på olika villkor vilket leder till en ojämlik vård. Det är orättvist att det är olika dyrt för den som är i behov av ett hjälpmedel beroende på var i landet som man bor. Exempelvis kan hörapparater variera otroligt mycket i pris beroende på var man bor. Detta har ”Hörselskadades riksförbund” påpekat och den statistik som de visar avseende hörselapparaters prissättning talar sitt tydliga språk. Källa: Hörselskadades riksförbunds hemsida (hrf.se), se avgiftsblad för maj 2016. Mot den bakgrunden yrkar vi på att regeringen ger lämplig myndighet i uppdrag att arbeta fram nationella riktlinjer som anger vilka villkor som ska gälla för att få hjälpmedel och vilken prissättningsmodell som ska tillämpas.

 

Carina Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att arbeta fram nationella riktlinjer för hjälpmedel för att säkerställa att dessa erbjuds på lika villkor och enligt en nationell prissättningsmodell som ska gälla över hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.