Postens leveranssäkerhet

Motion 2021/22:2821 av Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att PTS bör få i uppdrag att vidta åtgärder för att leveranssäkerheten och kvaliteten i nationell postgång ska förbättras och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidpunkten för tömning av postlådor och inlämningsställen bör regleras av PTS och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökad samdistribution och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klargöra huruvida staten bör ha ett utvidgat ansvar för försändelser med krav om förhöjd leveranssäkerhet till och från företag i glesbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Postgången inom Sverige dras sedan flera år med stora problem. Försändelser försenas och uteblir helt i vissa fall. Att statens eget bolag Postnord (ägarskap 60,7 procent) dessutom har tidigarelagt tömning av postlådor/inlämningsställen, infört varannandags­utdelning och samtidigt höjer portot gör inte saken bättre. Allra värst är situationen för myndigheter och företag som är helt beroende av stabila postleveranser både för sänd­ning och mottagning. Det gäller särskilt postleveranser i glesbygd där det är extra svårt att kunna kompensera eventuella problem med alternativa transportlösningar. Detta blir särskilt tydligt vid försändelser av olika kylda produkter, laboratorieanalyser, semin­prover, mm. Om inte posthanteringen fungerar i dessa fall skapar det inte bara problem och frustration, utan försändelsens innehåll riskerar dessutom att bli oanvändbart. De tidiga tömningarna av postlådor och inlämningsställen har gjort situationen än mer känslig med tanke på att transporten ofta kräver ytterligare en arbetsdag. Detta är en fråga som idag är oreglerad men som borde regleras och kontrolleras av Post- och telestyrelsen (PTS).

Vid behandlingen av en liknande motion under riksmötet 2020/21 poängterade TU att specifika tjänster med särskilda krav på exempelvis skyndsam leverans eller

befordran av försändelser med känsligt innehåll är tilläggstjänster som inte omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten. Men med tanke på att detta kan vara försändel­ser som kan vara av stor betydelse för glesbygdsföretag, bevakningsansvariga myndig­heter som ingår i Totalförsvaret och med tanke på att posten tidigare har kunnat hantera dessa försändelser, ställer sig vän av ordning frågan om det i klimatets namn verkligen är ett lämpligt förfarande att vi ska tvingas dubblera körningar på dessa sträckor. 

PTS har i en rapport[1] från 2019 fört fram att småföretag har behov av snabba och flexibla leveranser och pakettjänster på lands- och i glesbygden, varför myndigheten förespråkar att offentliga och kommersiella aktörer bör samverka för att uppnå effektiva lösningar i glesbygd. PTS föreslår därför att ökad samdistribution är ett alternativ. Undertecknad tror att det är en förutsättning för att skapa effektivitet och hållbarhet runt om i landet. Hur detta ska regleras bör dock utredas.

Med hänvisning till ovan borde PTS få i uppdrag att se över hur posten kan förbättra och upprätthålla en acceptabel leveranssäkerhet av standardförsändelser inom landet och reglera tidpunkter för tömning av postlådor/inlämningsställen. Samt att det bör klar­göras huruvida staten bör ha ett utvidgat ansvar för försändelser med krav om förhöjd leveranssäkerhet till och från företag i glesbygd. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

[1] PTS-ER-2019:19.

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att PTS bör få i uppdrag att vidta åtgärder för att leveranssäkerheten och kvaliteten i nationell postgång ska förbättras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidpunkten för tömning av postlådor och inlämningsställen bör regleras av PTS och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökad samdistribution och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klargöra huruvida staten bör ha ett utvidgat ansvar för försändelser med krav om förhöjd leveranssäkerhet till och från företag i glesbygd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.