Post- och pakettjänster

Motion 2021/22:3592 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska finnas en god samhällsservice och tillgång på post- och pakettjänster i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2021 släppte organisationen Företagarna en rapport som visar att Sveriges företag drabbas negativt av de försämringar av den landsomfattande posttjänsten som just nu sker. Postnord kommer från och med 2022 att införa varannandagsutdelning i hela landet, vilket 66 procent av företagen uppger kommer att få negativa konsekvenser. Regeringen föreslog även nyligen att befordringskraven i postförordningen ska sänkas ytterligare, så att endast 85 procent ska få sina brev inom två dagar och 97 procent inom fyra dagar.

Dock visar undersökningen att företagen har ett stort behov av att skyndsamt kunna skicka och ta emot både brev och paket.

För näringslivet är det av mycket stor betydelse att post- och paketdistributionen fungerar tillfredsställande i hela Sverige. En företagare i Delsbo som vill skicka ett brev kan inte göra det efter kl. 13 på vardagar då det är sista tid för tömning av brevlådan. Att göra fakturor under helgen och posta dem på söndag så att det når mottagaren på måndag är inte möjligt.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska finnas en god samhällsservice och tillgång på post- och pakettjänster i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.